Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae

ISSN on-line 2450-5013

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 6, No 195 (2015): Warsztat nauczyciela polonisty. Tradycja-Współczesność-Perspektywy

Spis treści

Articles

Wstęp PDF
Piotr Kołodziej, Janusz Waligóra 3-7
Pojęcie sceny w przestrzeni aksjologicznej dialogu... Edukacyjny wymiar refleksji filozoficznej Józefa Tischnera
Paweł Sporek 8-22
Rewolucja cyfrowa a rozwój dziecka
Alicja Kabała 23-30
Kształcenie językowe w zasadniczej szkole zawodowej – szkolne podręczniki... w zderzeniu z rzeczywistością edukacyjną
Katarzyna Grudzińska 31-42
O projektowaniu cyklu lekcji na przykładzie Kiedyś jutro Anny Marii Gorgolewskiej
Marta Szymańska, Joanna Waligóra, Marta Plak, Magdalena Baran, Sylwia Kondek 43-72
Korczak (nie)czytany. O szkolnym odbiorze utworów Janusza Korczaka
Bożena Olszewska 73-91
Odnawianie znaczeń. IV część Dziadów w szkole ponadgimnazjalnej
Marta Chrabąszcz 92-107
Zbrodnia to niesłychana – legalna marihuana! Parodia na warsztatach literackich
Janusz Waligóra 108-133
Na powierzchni i w głąb. Interpretacja obrazu (Memlinga)
Piotr Kołodziej 134-162
Fotografia i „mała ojczyzna” − wykorzystanie fotografii dokumentalnej we współczesnej edukacji humanistycznej…
Katarzyna Maria Pławecka 163-175
Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego... i drugiego na tle glottodydaktycznych rozważań pedeutologicznych
Przemysław E. Gębal 176-190
Być stąd. O formacyjną wartość polonistycznej... edukacji regionalnej (na przykładzie Nowej Huty)
Maria Sienko 191-207
E-podręczniki – wyzwanie edukacji polonistycznej
Justyna Bajda, Tomasz Piekot, Dorota Michułka 208-225
Bohater tekstów dla gimnazjalisty – dawniej i dziś
Aleksandra Ignasiak-Smela 226-234
Piśmiennictwo polskie i oświata polska na Węgrzech
Dorota Várnai 235-241

Recenzje

Ku antropocentrycznej koncepcji kształcenia nauczycieli
Jerzy Kaniewski 242-248
Trudne lekcje polskiego: dla kogo?
Marek Pieniążek 249-252
Co poloniście podpowiada dydaktyka nauczania języka angielskiego?
Marta Szymańska 253-254


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).