Kontakt

Osoba do kontaktu

Dr hab. Marta Szymańska
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Instytut Filologii Polskiej

ul. Podchorążych 2 p.552

30-084 Kraków

 


Email: sad@up.krakow.pl

Wsparcie techniczne

Marta Szymańska
Email: sad@up.krakow.plZapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).