Redakcja

RECENZENCI

Prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Ewa Jaskółowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Jerzy Kaniewski prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Barbara Myrdzik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. prof. UKW Agnieszka Rypel, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyZapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).