Redakcja

SEKRETARZ REDAKCJI

dr Paweł Sporek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieZapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).