Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY

 1. Prof. dr hab. Zofia Budrewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

 1. Dr hab. prof. UP Marta Szymańska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

RADA NAUKOWA

 1. Prof. dr hab. Zofia Budrewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 2. Prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 3. Prof. PaedDr Ludmila Liptakova, Uniwersytet w Preszowie, Słowacja
 4. Doc. Irena Masojć, Litewski Uniwersytet Edukologiczny
 5. Dr hab. Iwona Morawska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 6. Prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 7. Dr hab. prof. UO Jolanta Nocoń, Uniwersytet Opolski
 8. Prof. Zorana Opačić, Uniwersytet w Belgradzie
 9. Dr Stanislav Štěpáník, Uniwersytet Karola w Pradze
 10. Dr hab. prof. UP Marta Szymańska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 11. dr Dominique Ulma, Université d’Angers, Polska
 12. Dr hab. Maciej Wróblewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

SEKRETARZ REDAKCJI

 1. dr Paweł Sporek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).