Czy "kminię"? - czyli o języku młodzieży

Marta Szymańska

Abstrakt


Autorka dokonuje przeglądu literatury, dotyczącej języka młodzieżowego. Wybiera te informacje, które dotyczą dystynktywnych cech tej odmiany języka. Zastanawia się także nad różnymi funkcjami młodzieżowego slangu, które czynią go atrakcyjnym i użytecznym także dla współczesnych młodych ludzi.

Wykorzystując przykłady żywego języka, zaczerpnięte z Internetu, pokazuje prawdziwość dokonanych wcześniej ustaleń.


Słowa kluczowe


slang młodzieżowy, zapożyczenia, wulgaryzacja

Bibliografia


Bernstein B., Odtwarzanie kultury, wybór i oprac. A. Piotrowski, tłum. Z. Boksztański, A. Piotrowski, Warszawa 1990.

Grabias S., Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, T.2 Współczesny język polski, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, Wrocław – Warszawa – Kraków.

Grybosiowa A., Liberalizacja społeczne oceny wulgaryzmów, [w:] Człowiek-dzieło-sacrum, red. S. Gajda, H.I. Sobeczko, Opole 1998.

Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J., Dowcip i wulgarność – cechy rozmów uczniowskich prowadzonych za pośrednictwem SMS-ów, [w:] Dialog a nowe media, red. M. Kita, J. Grzenia, Katowice 2004, s. 161.

Kowalikowa J., Wulgaryzmy we współczesnej polszczyźnie, [w:] Język trzeciego tysiąclecia, red. G. Szpila, Kraków 2000.

Krzyżaniak-Gumowska A., Polacy nie gęsi i swój język k... mają, „Wprost”, 2011, nr 19, s. 49.

Ożóg K., Kod ograniczony wśród współczesnej polskiej młodzieży, „Polonistyka” 2002, nr 9, s. 521-522.

Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001.

Pęczak M., Co mówi mowa, „Polityka”, 2011, nr 20, s. 17.

Satkiewicz H., Norma polszczyzny ogólnej a języki subkultur, [w:] Język a kultura, red. J. Anusiewicz, B. Siciński, t.10, Języki subkultur, Wrocław 1994, s.10-11.

Zgółkowa H., Agresja językowa jako narzędzie kształtujące tożsamość pokoleniową, [w:] Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).