Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego... i drugiego na tle glottodydaktycznych rozważań pedeutologicznych

Przemysław E. Gębal

Abstrakt


*

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).