Mamo, батько! W jaki sposób przygotować się do wychowania dziecka dwujęzycznego? O bilingwizmie w środowisku polsko-ukraińskim

Klaudia Bączyk-Lesiuk

Abstrakt


Od kilku lat w środowisku glottodydaktycznym toczy się dyskusja na temat braku odpowiednich pozycji książkowych stanowiących pełne kompendium wiedzy o dwujęzyczności. W związku z nasilającymi się zjawiskami migracyjnymi, rodzi się pytanie: czy można przygotować się do wychowania dziecka dwukulturowego? Celem przedstawionego artykułu jest analiza bilingwizmu w ogóle, a w środowisku polsko-ukraińskim, w szczególności. Zaprezentowane studia przypadków przyczynią się do ponownego spojrzenia na cel dwujęzyczności, strategie wychowawcze, a także, a może przede wszystkim na poszukiwanie własnej tożsamości w zglobalizowanym świecie.


Słowa kluczowe


glottodydaktyka, bilingwizm, dwukulturowość, Polska, Ukraina

Bibliografia


J. Cieszyńska, Lingwistyczne i psychologiczne problemy osób dwujęzycznych, centrummetodykrakowskiej.pl.

P. Gębal, Z językiem polskim w świat. Poradnik dla rodziców dzieci dwujęzycznych, Warszawa 2013, orpeg.pl/images/Upload/dokumenty/z-jezykiem-polskim-w-swiat_v2.pdf.

F. Grosjean, Myths about bilingualism, francoisgrosjean.ch/index.html.

F. Grosjean, What parents want to know about bilingualism, francoisgrosjean.ch/index.html.

I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000.

E. Lipińska, Polskość w Australii. O dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach, Kraków 2013.

E. Lipińska, Przyswajanie języka pierwszego a uczenie się języka obcego/drugiego, [w:] Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska i A. Seretny, Kraków 2006.

M. T. Michalewska, Polszczyzna osób bilingwalnych w Zagłębiu Ruhry w sytuacji oficjalnej, Kraków 1991.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).