Jak objaśniać gramatykę uczącym się języka polskiego jako obcego

Agnieszka Jasińska

Abstrakt


The article presents ideas regarding the explanation of grammar in the process of teaching

Polish as a foreign language. The author focuses on problems such as: the place and role of

grammar in teaching foreign languages including Polish as a foreign language; selection and

analysis of language material for explanation; the manner of presenting grammar; the use

of grammar commentary; using one’s mother tongue and foreign language of the learners

to explain grammar; as well as referring to one’s mother tongue in order to facilitate the

understanding of a given topic. The entire article is enriched with numerous examples

from pedagogical practices as well as a list of topics from Polish grammar that after proper

presentation should not be problematic for those learning Polish as a foreign language.


Słowa kluczowe


Explanation of grammar, selection and analysis of language material, manner of presenting grammar

Bibliografia


Campbell C., Kryszewska H., Learner – based teaching, Oxford 1992.

Europejski system opisu kształcenia językowego, Warszawa 2003.

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2001.

Komorowska H., Nauczanie gramatyki języka obcego a interferencja, Warszawa 1980.

Komorowska H., Cel kształcenia językowego – autonomia ucznia, [w:] Nauka języka obcego

w perspektywie ucznia, red. H. Komorowska, Warszawa 2011.

Kurs edynburski językoznawstwa stosowanego, tom I, Rozprawy z językoznawstwa stosowanego,

red. Jan Rusiecki, Warszawa 1983.

Programy nauczania języka polskiego jako obcego, red. W.T. Miodunka, Kraków 2011.

Scrivener J., Learning Teaching, Oxford 2005.

Zając J., Cel nauki języka obcego – kompetencja językowa, [w:] Nauka języka obcego w perspektywie

ucznia, red. H. Komorowska, Warszawa 2011.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).