Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae

ISSN on-line 2450-5013

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 9, No 259 (2018): Szkoła czytania. Język polski w (z)reformowanej szkole podstawowej

Spis treści

Articles

259 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis PDF
Marta Szymańska


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).