Vol 7, No 223 (2016)

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy

Rocznik poświęcony problematyce związanej z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego.

Spis treści

Articles

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia VII
 
„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia PDF
Marta Szymańska


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).