No 15

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica

Spis treści

Polska droga do „wolnych mediów”. Koncepcja „nowego ładu informacyjnego” i jej realizacja PDF
Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
Powiat i gmina jako współgospodarze miejsca publicznego. Konstrukcja prawnoustrojowa, formy prawne współdziałania i kierunki reformowania układu jednostek samorządu lokalnego w Polsce PDF
Piotr Tusiński
Partycypacja publiczna i społeczna we współczesnej Polsce: pojęcie, formy, podmioty i uwarunkowania PDF
Ryszard Kozioł
Między romantyzmem a realizmem – Prawo i Sprawiedliwość o polityczności PDF
Waldemar Paruch
„Znikająca lewica”. O dyskursie zawierającym diagnozę zmian polskiej sceny politycznej PDF
Magdalena Mikołajczyk
Od sojuszu do skrajnej wrogości. Ewolucja zachowań parlamentarnych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w latach 2001–2013 PDF
Jacek K. Sokołowski
Wewnątrzpartyjne konflikty w głosowaniach sejmowych w PO i PiS w latach 2001–2014 PDF
Dariusz Stolicki
Prawo i Sprawiedliwość i Liga Polskich Rodzin we wspólnocie rządzenia 2005–2007. Obraz prasowy koalicji na podstawie analizy materiałów prasowych w dzienniku „Rzeczpospolita” PDF
Mateusz T. Jamro, Radosław Sławomirski
Dwa narody – przypadek mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim po 1989 roku PDF
Dariusz Baran
Autorytet władzy-władza autorytetu. Autorytety w polskiej przestrzeni publicznej PDF
Agata Tasak
Rządzeni o rządzących. Problem alienacji i niereprezentatywności polskiej klasy politycznej PDF
Radosław Marzęcki
Tradycja i nowoczesność we wzorach ról kobiecych w Polsce PDF
Halina Sekuła-Kwaśniewicz
Recenzja: Jakub Niedbalski (red.). 2014. Metody i techniki odkrywania wiedzy. Narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 294 PDF
Joanna Gajda


ISSN: 2081-3333