Vol 4, No 140 (2013)

Kondycja słowa w edukacji polonistycznej

Spis treści

Articles

Słowo jako przedmiot edukacji polonistycznej (przed 1999 rokiem i po nim) PDF
Jolanta Nocoń 5-18
Czy "kminię"? - czyli o języku młodzieży PDF
Marta Szymańska 19-29
Konceptualizacja świata w neologizmach dziecięcych PDF
Krystyna Gąsiorek 30-44
Uczniowskie zmagania się ze słowem. O pisaniu dłuższej wypowiedzi na różnych poziomach nauczania PDF
Anna Guzy, Bernadeta Niesporek-Szamburska 45-63
Esej szkolny - przykładem mocowania się ucznia ze słowem PDF
Stanisław Kubiś 64-73
"Ucynkowy" i "nieucynkowy" język nauczyciela PDF
Marta Chrabąszcz 74-86
O kondycji słowa w szkole średniej - czyli o tym, czy można nabyć umiejętność mediacji, zdając dzisiejszą maturę z języka polskiego PDF
Beata Prościak 87-95
Rozumienie paradoksu wśród uczniów szkoły podstawowej PDF
Anna Guzy, Magdalena Ochwat 96-115
Wy-słowienia i wy-obrażenia. Przyczynek do refleksji antropologicznej PDF
Piotr Kołodziej 116-127
Kultura pamięci w szkolnym dyskursie polonistycznym PDF
Beata Gromadzka 128-141
Od słowa do słowa, czyli o nieprofesjonalnych odbiorcach tekstów literackich i ich wypowiedziach na temat zadań i powinności literatury PDF
Danuta Łazarska 142-161
Wiedza, ideologia, wiara, mit. O "najważniejszych wydarzeniach historycznych" starożytności w podręcznikach do kształcenia literacko-kulturowego dla liceów i techników PDF
Kordian Bakuła 162-173
Soplicowo, czyli Sarmatopolitan. Wykorzystanie elementów metody projektu w pracy nad "Panem Tadeuszem" PDF
Tamara Cieśla 174-186
Honor albo trzy pojedynki w "Lalce". Lekcja języka polskiego jako wycieczka antropologiczna PDF
Janusz Waligóra 187-207
Obrazy mowy (na przykładzie poezji dwudziestowiecznej) PDF
Elżbieta Mikoś 208-223
"Wiersze ostatnie" Czesława Miłosza liryczną pieśnią o ludzkich sposobach doświadczania świata PDF
Małgorzata Gajak-Toczek 224-245
Jak mówić i czytać o Zagładzie? Metodyczne wątpliwości polonisty PDF
Małgorzata Wójcik-Dudek 246-255
Metodyka niesprzyjająca rozwojowi, czyli o tym, jak "czyta się" poezję współczesną w podręcznikach do literatury i kultury na poziomie szkoły podstawowej - rozpoznanie problemu PDF
Paweł Sporek 256-266
Złomoty, milipanci i bubeki, czyli dlaczego warto pogłębić ogląd powieściowego słowa we "Wrońcu" Jacka Dukaja PDF
Dominika Dworakowska 267-273
W poszukiwaniu wartości w perspektywie kształcenia kulturowo-literackiego gimnazjalistów PDF
Grażyna Różańska 274-287
Słowo w multimediach edukacyjnych (na przykładzie programów komputerowych do nauki języka polskiego w gimnazjum i liceum) PDF
Krzysztof Kaszewski 288-302
Polonista i dynamiczna struktura ucznia PDF
Maciej Wróblewski 303-311


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).