Vol 5, No 161 (2014)

Miejsca wspólne i odmienne. Dydaktyka literatury i języka polskiego w kręgu tradycji KEN

Spis treści

Articles

Komisja Edukacji Narodowej. Mała reinterpretacja wielkiego mitu PDF
Piotr Kołodziej 9-19
„Miałeś chamie złoty róg”. O chorobie szkolnictwa w Rzeczypospolitej i szlachetnego dorobku Komisji Edukacji Narodowej roztrwonieniu PDF PDF PDF
Paweł Sporek 20-38
Sens nawiązywania do dziedzictwa Komisji Edukacji Narodowej w świecie „płynnej nowoczesności” PDF PDF
Iwona Morawska 39-50
„Takie będą rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” - współczesne cele edukacji historycznej i obywatelskiej na tle tradycji KEN. Przegląd stanowisk PDF PDF
Dorota Karkut 51-64
Święta miłości kochanej ojczyzny…? O kształtowaniu postawy patriotycznej na lekcjach języka polskiego – między tradycją a zmianą PDF PDF
Agnieszka Kania 65-76
„Język polski” jako przedmiot nauczania w opinii uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych PDF PDF
Zofia Budrewicz, Maria Sienko 77-94
Integracyjne perspektywy kulturoznawczego kształcenia językowego w gimnazjum i liceum PDF PDF
Katarzyna Grudzińska 95-104
Polonistyka gimnazjalna dziś. Perspektywa ucznia i nauczyciela PDF PDF
Grażyna Różańska 105-115
„Na początku było Słowo – a na końcu Frazes”. Lekcja pisania aforyzmów w szkole ponadgimnazjalnej PDF PDF
Janusz Waligóra 116-127
Logodydaktyka. Logodydaktyk. „Logodydaktyczne czytanie” literatury PDF PDF
Marta Chrabąszcz 128-141
Trzecioklasista „wypasiony”, czyli o kształceniu kompetencji językoznawczej na pierwszym etapie edukacyjnym PDF PDF
Marta Szymańska 142-151
Zadania edukacji teatralnej na etapie wczesnoszkolnym i przykłady ich realizacji PDF PDF
Marta Krasuska-Betiuk 152-164
"Non omnis moriar..." - czyli wspominania serdeczne Profesor Haliny Kosętki PDF PDF
Katarzyna Pławecka 167-169
Wspomnienie o śp. Halinie Kosętce PDF PDF
Maria Jazowska-Gumulska 167-169
"Mors immortalis!" PDF PDF
Henryka Kramarz 170-171
Bibliografia prac naukowych prof. dr hab. Haliny Kosętki (w wyborze) PDF
Maria Jazowska-Gumulska 172-177


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).