Vol 7, No 223 (2016)

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy

Spis treści

Articles

Wstęp PDF
Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska 3-4
Mamo, батько! W jaki sposób przygotować się do wychowania dziecka dwujęzycznego? O bilingwizmie w środowisku polsko-ukraińskim PDF
Klaudia Bączyk-Lesiuk 5-18
Podejście do zagadnień wymowy w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego PDF
Michał Citko 19-30
Typowe błędy i trudności językowe pojawiające się w trakcie nauczania Ukraińców języka polskiego jako obcego PDF () PDF
Antonina Czebanenko 31-37
Seria podręczników START – materiały do pracy metodą bezpośrednią z uczniami na poziomie początkującym PDF () PDF
Kamila Dembińska 38-51
Nauczanie języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej. Rozważania terminologiczne PDF
Przemysław E. Gębal 52-66
Jak objaśniać gramatykę uczącym się języka polskiego jako obcego PDF
Agnieszka Jasińska 67-78
O uczeniu rozmawiania. Praktyczne aspekty nauczania języka polskiego jako obcego PDF
Monika Lis 79-94
Nauczanie polszczyzny za granicą w grupach heterogenicznych PDF
Ewa Lipińska, Anna Seretny 95-109
Prawne aspekty pobytu i nauczania języka polskiego ucznia z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej PDF
Urszula Majcher-Legawiec 110-125
Rola środowiska pozaszkolnego w procesie akwizycji języka… polskiego przez dziecko cudzoziemskie – studium przypadku PDF
Anna Mikulska 126-137
Projektowanie kursów języka obcego PDF
Joanna Pitura 138-152
Podejście ukierunkowane na proces w nauczaniu rozumienia obcojęzycznej mowy PDF
Adriana Prizel-Kania 153-163
Nauczanie gramatyki w podejściu komunikacyjnym… na najniższym poziomie zaawansowania – uwagi praktyka PDF
Beata Sałęga-Bielowicz 164-171
Z czego uczyły i uczą się dzieci, czyli o podręcznikach… do nauczania języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży wydanych w Polsce PDF PDF
Magdalena Szelc-Mays 172-181
Perspectives and challenges for Polish educators and their pupils from Vietnamese families in Poland PDF
Anna Sznajder 182-193


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).