Vol 9, No 259 (2018)

Szkoła czytania. Język polski w (z)reformowanej szkole podstawowej

Spis treści

Articles

Wstęp PDF
Maria Sienko, Paweł Sporek III-IV
Od realizacji programu do wspierania rozwoju uczniów. Kilka uwag o edukacji polonistycznej po reformie PDF
Małgorzata Latoch-Zielińska 3-18
Czego Jaś się nie nauczy, czyli o potrzebie czytania "kontrrewolucyjnego" PDF
Krzysztof Koc 19-33
Czy immersja jest nową poetyką odbioru? PDF
Barbara Myrdzik 34-44
Znaczenie poetyki i teorii literatury dla przyszłych nauczycieli polonistów PDF
Danuta Łazarska 45-57
Dydaktyczne seminaria doktoranckie albo o elementach chirurgii plastycznej PDF
Maria Kwiatkowska-Ratajczak 58-75
Poemat bitewny Mickiewicza w nowej "Podstawie programowej" -- próba analizy kontekstu PDF
Henryk Gradkowski 76-86
Problematyka aksjologiczna w nowej "Podstawie programowej - Język polski - dla klas IV-VIII PDF
Ryszard Jedliński 87-99
O aktywności twórczej nauczyciela i uczniów w nowej "Podstawie programowej" PDF
Dorota Karkut 100-107
O kształtowaniu postaw patriotycznych na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej w świetle nowej "Podstawy programowej" (diagnoza) PDF
Małgorzata Gajak-Toczek 108-123
Jak znajdować klucze do lektur szkolnych? Refleksje inspirowane nową "Podstawą programową" (i nie tylko) PDF
Iwona Morawska 124-139
Przygotowanie do wizyty w Soplicowie ("Pan Tadeusz" na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej) PDF
Jolanta Fiszbak 140-156
Siłaczki żywot podziemny, czyli o przyczynach zagubienia pewnej postaci literackiej w "nowej" rzeczywistości szkolnej PDF
Mirosław Grzegórzek 157-174
Gra planszowa pomocą w czytaniu tekstu literackiego PDF
Kinga Kasprzak 175-184
W poszukiwaniu lekturowego oddechu. Film i książka "Stowarzyszenie Umarłych Poetów" jako pozycja uzupełniająca w klasach siódmych i ósmych PDF
Paweł Sporek 185-200
Typy relacji słowo-obraz w podręcznikach do języka polskiego PDF
Justyna Bajda, Dorota Michułka 201-222
Edukacja polonistyczna w klasach I-III szkoły podstawowej w "starej" i "nowej" "Podstawie programowej". Perspektywa porównawcza PDF
Marta Krasuska-Betiuk 223-246
Rola rodziców w rozwijaniu umiejętności czytania i zainteresowań czytelniczych dzieci. Wybrane zagadnienia PDF
Magdalena Marzec-Jóźwicka 247-258
Świadomość językowa w "Podstawie programowej" z 2009 r. i gramatyka języka polskiego w "Podstawie programowej" z 2017 r. w klasach IV-VI PDF
Kordian Bakuła 259-272
Krótka historia rozwijania umiejętności słuchania na lekcjach języka polskiego PDF
Marta Urszula Chyb 273-291

Recenzje

W poszukiwaniu źródłowych fundamentów lekcji polskiego PDF
Zofia Budrewicz 292-297
Reguły sztuki szkolnego teatru PDF
Katarzyna Wądolny-Tatar 298-302
Od piękna do dobra -- świat wartości w podręcznikach gimnazjalnych PDF
Marta Szymańska 303-307
"Czas lektury, to czas przyszły niedokonany" - doświadczeniowa gramatyka czytania literatury w szkole według Krystyny Koziołek PDF
Mirosław Grzegórzek 308-313
Miejsce dziedzictwa polsko-żydowskiego we współczesnej szkole PDF
Kinga Kasprzak 314-317


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).