Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Muzyka na lekcjach literatury w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia Abstrakt
Agata Kucharska-Babula
 
Vol 6, No 195 (2015): Warsztat nauczyciela polonisty. Tradycja-Współczesność-Perspektywy Na powierzchni i w głąb. Interpretacja obrazu (Memlinga) Abstrakt   PDF
Piotr Kołodziej
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Nauczanie gramatyki w podejściu komunikacyjnym… na najniższym poziomie zaawansowania – uwagi praktyka Abstrakt   PDF
Beata Sałęga-Bielowicz
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Nauczanie języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej. Rozważania terminologiczne Abstrakt   PDF
Przemysław E. Gębal
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Nauczanie polszczyzny za granicą w grupach heterogenicznych Abstrakt   PDF
Ewa Lipińska, Anna Seretny
 
Vol 5, No 161 (2014): Miejsca wspólne i odmienne. Dydaktyka literatury i języka polskiego w kręgu tradycji KEN "Non omnis moriar..." - czyli wspominania serdeczne Profesor Haliny Kosętki Abstrakt   PDF   PDF
Katarzyna Pławecka
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej O kondycji słowa w szkole średniej - czyli o tym, czy można nabyć umiejętność mediacji, zdając dzisiejszą maturę z języka polskiego Abstrakt   PDF
Beata Prościak
 
Vol 6, No 195 (2015): Warsztat nauczyciela polonisty. Tradycja-Współczesność-Perspektywy O projektowaniu cyklu lekcji na przykładzie Kiedyś jutro Anny Marii Gorgolewskiej Abstrakt   PDF
Marta Szymańska, Joanna Waligóra, Marta Plak, Magdalena Baran, Sylwia Kondek
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy O uczeniu rozmawiania. Praktyczne aspekty nauczania języka polskiego jako obcego Abstrakt   PDF
Monika Lis
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej Obrazy mowy (na przykładzie poezji dwudziestowiecznej) Abstrakt   PDF
Elżbieta Mikoś
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej Od słowa do słowa, czyli o nieprofesjonalnych odbiorcach tekstów literackich i ich wypowiedziach na temat zadań i powinności literatury Abstrakt   PDF
Danuta Łazarska
 
Vol 6, No 195 (2015): Warsztat nauczyciela polonisty. Tradycja-Współczesność-Perspektywy Odnawianie znaczeń. IV część Dziadów w szkole ponadgimnazjalnej Abstrakt   PDF
Marta Chrabąszcz
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Perspectives and challenges for Polish educators and their pupils from Vietnamese families in Poland Abstrakt   PDF
Anna Sznajder
 
Vol 6, No 195 (2015): Warsztat nauczyciela polonisty. Tradycja-Współczesność-Perspektywy Piśmiennictwo polskie i oświata polska na Węgrzech Abstrakt   PDF
Dorota Várnai
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Podejście do zagadnień wymowy w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego Abstrakt   PDF
Michał Citko
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Podejście ukierunkowane na proces w nauczaniu rozumienia obcojęzycznej mowy Abstrakt   PDF
Adriana Prizel-Kania
 
Vol 6, No 195 (2015): Warsztat nauczyciela polonisty. Tradycja-Współczesność-Perspektywy Pojęcie sceny w przestrzeni aksjologicznej dialogu... Edukacyjny wymiar refleksji filozoficznej Józefa Tischnera Abstrakt   PDF
Paweł Sporek
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Polish language teaching programme in Polish system of education and in the organisation of educational process – its place, role and structure of the document Abstrakt   PDF
Paweł Sporek
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej Polonista i dynamiczna struktura ucznia Abstrakt   PDF
Maciej Wróblewski
 
Vol 5, No 161 (2014): Miejsca wspólne i odmienne. Dydaktyka literatury i języka polskiego w kręgu tradycji KEN Polonistyka gimnazjalna dziś. Perspektywa ucznia i nauczyciela Abstrakt   PDF   PDF
Grażyna Różańska
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Prawne aspekty pobytu i nauczania języka polskiego ucznia z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej Abstrakt   PDF
Urszula Majcher-Legawiec
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Problematyka tożsamości narodowej, regionalnej na lekcjach języka polskiego – dylematy i perspektywy Abstrakt   PDF
Dorota Karkut
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Profile szkolnej wiedzy o języku w kontekście egzaminów zewnętrznych Abstrakt   PDF
Jolanta Nocoń
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Program nauczania języka polskiego w systemie oświatowym i organizacji procesu dydaktycznego – miejsce, rola, struktura dokumentu Abstrakt   PDF
Paweł Sporek
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Projektowanie kursów języka obcego Abstrakt   PDF
Joanna Pitura
 
Vol 6, No 195 (2015): Warsztat nauczyciela polonisty. Tradycja-Współczesność-Perspektywy Rewolucja cyfrowa a rozwój dziecka Abstrakt   PDF
Alicja Kabała
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Rola małej ojczyzny w kształceniu polonistycznym na IV etapie edukacyjnym na przykładzie Łodzi. Rozważania aksjologiczne Abstrakt   PDF
Małgorzata Gajak-Toczek
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Rola środowiska pozaszkolnego w procesie akwizycji języka… polskiego przez dziecko cudzoziemskie – studium przypadku Abstrakt   PDF
Anna Mikulska
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej Rozumienie paradoksu wśród uczniów szkoły podstawowej Abstrakt   PDF
Anna Guzy, Magdalena Ochwat
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka School knowledge of the language profiles in the context of external examinations Abstrakt   PDF
Jolanta Nocoń
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Selected narrative aspects of characterization of the figure at school Abstrakt   PDF
Mirosław Grzegórzek
 
Vol 5, No 161 (2014): Miejsca wspólne i odmienne. Dydaktyka literatury i języka polskiego w kręgu tradycji KEN Sens nawiązywania do dziedzictwa Komisji Edukacji Narodowej w świecie „płynnej nowoczesności” Abstrakt   PDF   PDF
Iwona Morawska
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Seria podręczników START – materiały do pracy metodą bezpośrednią z uczniami na poziomie początkującym Abstrakt   PDF ()   PDF
Kamila Dembińska
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Skills and Knowledge about Language in the Czech Context Abstrakt   PDF
Stanislav Štěpáník
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Small homelands vs. teaching Polish and Slovenian as foreign languages – the analysis of coursebooks Abstrakt   PDF
Katarzyna Bednarska
 
36 - 70 z 111 elementów << < 1 2 3 4 > >> 


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).