Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 5, No 161 (2014): Miejsca wspólne i odmienne. Dydaktyka literatury i języka polskiego w kręgu tradycji KEN Logodydaktyka. Logodydaktyk. „Logodydaktyczne czytanie” literatury Abstrakt   PDF   PDF
Marta Chrabąszcz
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Mamo, батько! W jaki sposób przygotować się do wychowania dziecka dwujęzycznego? O bilingwizmie w środowisku polsko-ukraińskim Abstrakt   PDF
Klaudia Bączyk-Lesiuk
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Małe ojczyzny a nauczanie języka polskiego i języka słoweńskiego jako obcego – analiza podręczników Abstrakt   PDF
Katarzyna Bednarska
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Method or approach - between didactics of the mother tongue and glottodidactics Abstrakt   PDF
Bernadeta Niesporek-Szamburska
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Metoda czy podejście – między dydaktyką języka ojczystego a glottodydaktyką Abstrakt   PDF
Bernadeta Niesporek Szamburska
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej Metodyka niesprzyjająca rozwojowi, czyli o tym, jak "czyta się" poezję współczesną w podręcznikach do literatury i kultury na poziomie szkoły podstawowej - rozpoznanie problemu Abstrakt   PDF
Paweł Sporek
 
Vol 9, No 259 (2018): Szkoła czytania. Język polski w (z)reformowanej szkole podstawowej Miejsce dziedzictwa polsko-żydowskiego we współczesnej szkole Szczegóły   PDF
Kinga Kasprzak
 
Vol 5, No 161 (2014): Miejsca wspólne i odmienne. Dydaktyka literatury i języka polskiego w kręgu tradycji KEN "Mors immortalis!" Abstrakt   PDF   PDF
Henryka Kramarz
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Music at literature classes in secondary music school Abstrakt   PDF
Agata Kucharska-Babula
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Muzyka na lekcjach literatury w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia Abstrakt
Agata Kucharska-Babula
 
Vol 6, No 195 (2015): Warsztat nauczyciela polonisty. Tradycja-Współczesność-Perspektywy Na powierzchni i w głąb. Interpretacja obrazu (Memlinga) Abstrakt   PDF
Piotr Kołodziej
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Nauczanie gramatyki w podejściu komunikacyjnym… na najniższym poziomie zaawansowania – uwagi praktyka Abstrakt   PDF
Beata Sałęga-Bielowicz
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Nauczanie języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej. Rozważania terminologiczne Abstrakt   PDF
Przemysław E. Gębal
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Nauczanie polszczyzny za granicą w grupach heterogenicznych Abstrakt   PDF
Ewa Lipińska, Anna Seretny
 
Vol 5, No 161 (2014): Miejsca wspólne i odmienne. Dydaktyka literatury i języka polskiego w kręgu tradycji KEN "Non omnis moriar..." - czyli wspominania serdeczne Profesor Haliny Kosętki Abstrakt   PDF   PDF
Katarzyna Pławecka
 
Vol 9, No 259 (2018): Szkoła czytania. Język polski w (z)reformowanej szkole podstawowej O aktywności twórczej nauczyciela i uczniów w nowej "Podstawie programowej" Abstrakt   PDF
Dorota Karkut
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej O kondycji słowa w szkole średniej - czyli o tym, czy można nabyć umiejętność mediacji, zdając dzisiejszą maturę z języka polskiego Abstrakt   PDF
Beata Prościak
 
Vol 9, No 259 (2018): Szkoła czytania. Język polski w (z)reformowanej szkole podstawowej O kształtowaniu postaw patriotycznych na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej w świetle nowej "Podstawy programowej" (diagnoza) Abstrakt   PDF
Małgorzata Gajak-Toczek
 
Vol 6, No 195 (2015): Warsztat nauczyciela polonisty. Tradycja-Współczesność-Perspektywy O projektowaniu cyklu lekcji na przykładzie Kiedyś jutro Anny Marii Gorgolewskiej Abstrakt   PDF
Marta Szymańska, Joanna Waligóra, Marta Plak, Magdalena Baran, Sylwia Kondek
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy O uczeniu rozmawiania. Praktyczne aspekty nauczania języka polskiego jako obcego Abstrakt   PDF
Monika Lis
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej Obrazy mowy (na przykładzie poezji dwudziestowiecznej) Abstrakt   PDF
Elżbieta Mikoś
 
Vol 9, No 259 (2018): Szkoła czytania. Język polski w (z)reformowanej szkole podstawowej Od piękna do dobra -- świat wartości w podręcznikach gimnazjalnych Abstrakt   PDF
Marta Szymańska
 
Vol 9, No 259 (2018): Szkoła czytania. Język polski w (z)reformowanej szkole podstawowej Od realizacji programu do wspierania rozwoju uczniów. Kilka uwag o edukacji polonistycznej po reformie Abstrakt   PDF
Małgorzata Latoch-Zielińska
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej Od słowa do słowa, czyli o nieprofesjonalnych odbiorcach tekstów literackich i ich wypowiedziach na temat zadań i powinności literatury Abstrakt   PDF
Danuta Łazarska
 
Vol 6, No 195 (2015): Warsztat nauczyciela polonisty. Tradycja-Współczesność-Perspektywy Odnawianie znaczeń. IV część Dziadów w szkole ponadgimnazjalnej Abstrakt   PDF
Marta Chrabąszcz
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Perspectives and challenges for Polish educators and their pupils from Vietnamese families in Poland Abstrakt   PDF
Anna Sznajder
 
Vol 6, No 195 (2015): Warsztat nauczyciela polonisty. Tradycja-Współczesność-Perspektywy Piśmiennictwo polskie i oświata polska na Węgrzech Abstrakt   PDF
Dorota Várnai
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Podejście do zagadnień wymowy w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego Abstrakt   PDF
Michał Citko
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Podejście ukierunkowane na proces w nauczaniu rozumienia obcojęzycznej mowy Abstrakt   PDF
Adriana Prizel-Kania
 
Vol 9, No 259 (2018): Szkoła czytania. Język polski w (z)reformowanej szkole podstawowej Poemat bitewny Mickiewicza w nowej "Podstawie programowej" -- próba analizy kontekstu Abstrakt   PDF
Henryk Gradkowski
 
Vol 6, No 195 (2015): Warsztat nauczyciela polonisty. Tradycja-Współczesność-Perspektywy Pojęcie sceny w przestrzeni aksjologicznej dialogu... Edukacyjny wymiar refleksji filozoficznej Józefa Tischnera Abstrakt   PDF
Paweł Sporek
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Polish language teaching programme in Polish system of education and in the organisation of educational process – its place, role and structure of the document Abstrakt   PDF
Paweł Sporek
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej Polonista i dynamiczna struktura ucznia Abstrakt   PDF
Maciej Wróblewski
 
Vol 5, No 161 (2014): Miejsca wspólne i odmienne. Dydaktyka literatury i języka polskiego w kręgu tradycji KEN Polonistyka gimnazjalna dziś. Perspektywa ucznia i nauczyciela Abstrakt   PDF   PDF
Grażyna Różańska
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Prawne aspekty pobytu i nauczania języka polskiego ucznia z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej Abstrakt   PDF
Urszula Majcher-Legawiec
 
36 - 70 z 136 elementów << < 1 2 3 4 > >> 


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).