Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej Soplicowo, czyli Sarmatopolitan. Wykorzystanie elementów metody projektu w pracy nad "Panem Tadeuszem" Abstrakt   PDF
Tamara Cieśla
 
Vol 5, No 161 (2014): Miejsca wspólne i odmienne. Dydaktyka literatury i języka polskiego w kręgu tradycji KEN Święta miłości kochanej ojczyzny…? O kształtowaniu postawy patriotycznej na lekcjach języka polskiego – między tradycją a zmianą Abstrakt   PDF   PDF
Agnieszka Kania
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej Słowo jako przedmiot edukacji polonistycznej (przed 1999 rokiem i po nim) Abstrakt   PDF
Jolanta Nocoń
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej Słowo w multimediach edukacyjnych (na przykładzie programów komputerowych do nauki języka polskiego w gimnazjum i liceum) Abstrakt   PDF
Krzysztof Kaszewski
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Tekst- materiał dydaktyczny dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi Abstrakt   PDF
Helena Balcerek
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Text - Educational material for student with special educational needs in primary school with integrated classes Abstrakt   PDF
Helena Balcerek
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka The concept of language education inscribed in the Croatian equivalent of the core curriculum of the mother tongue Abstrakt   PDF
Danuta Jastrzębska-Golonka, Agnieszka Rypel
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka The role of a small homeland in teaching Polish language at the 4th stage of education by the example of Łódź. Axiological considerations Abstrakt   PDF
Małgorzata Gajak-Toczek
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka The role of a small homeland in teaching Polish language at the 4th stage of education by the example of Łódź. Axiological considerations Abstrakt   PDF
Dorota Karkut
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Towards more meaningful teaching of literature in Serbian schools. (Paradoxes of curriculum) Abstrakt   PDF
Zorana Opačić
 
Vol 6, No 195 (2015): Warsztat nauczyciela polonisty. Tradycja-Współczesność-Perspektywy Trudne lekcje polskiego: dla kogo? Abstrakt   PDF
Marek Pieniążek
 
Vol 5, No 161 (2014): Miejsca wspólne i odmienne. Dydaktyka literatury i języka polskiego w kręgu tradycji KEN Trzecioklasista „wypasiony”, czyli o kształceniu kompetencji językoznawczej na pierwszym etapie edukacyjnym Abstrakt   PDF   PDF
Marta Szymańska
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Typowe błędy i trudności językowe pojawiające się w trakcie nauczania Ukraińców języka polskiego jako obcego Abstrakt   PDF ()   PDF
Antonina Czebanenko
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej "Ucynkowy" i "nieucynkowy" język nauczyciela Abstrakt   PDF
Marta Chrabąszcz
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej Uczniowskie zmagania się ze słowem. O pisaniu dłuższej wypowiedzi na różnych poziomach nauczania Abstrakt   PDF
Anna Guzy, Bernadeta Niesporek-Szamburska
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Verification of competences for the Matura exam in Polish, regional language, national minority languages and ethnic analysis Abstrakt   PDF
Katarzyna Grudzińska
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej W poszukiwaniu wartości w perspektywie kształcenia kulturowo-literackiego gimnazjalistów Abstrakt   PDF
Grażyna Różańska
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Weryfikacja kompetencji językowych na egzaminie maturalnym z języka polskiego, języka regionalnego, języków mniejszości narodowych i mniejszości etnicznej - analiza porównawcza Abstrakt   PDF
Katarzyna Grudzińska
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej Wiedza, ideologia, wiara, mit. O "najważniejszych wydarzeniach historycznych" starożytności w podręcznikach do kształcenia literacko-kulturowego dla liceów i techników Abstrakt   PDF
Kordian Bakuła
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej "Wiersze ostatnie" Czesława Miłosza liryczną pieśnią o ludzkich sposobach doświadczania świata Abstrakt   PDF
Małgorzata Gajak-Toczek
 
Vol 5, No 161 (2014): Miejsca wspólne i odmienne. Dydaktyka literatury i języka polskiego w kręgu tradycji KEN Wspomnienie o śp. Halinie Kosętce Abstrakt   PDF   PDF
Maria Jazowska-Gumulska
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Współczesne metody kształcenia językowego na tle rozwoju koncepcji szkolnej pracy nad językiem. Część 1. Metody w dydaktyce nauki o języku Abstrakt   PDF
Jolanta Fiszbak
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Współczesne metody kształcenia językowego na tle rozwoju koncepcji szkolnej pracy nad językiem. Część 2. Metody kształcenia sprawności językowej Abstrakt   PDF
Jolanta Fiszbak
 
Vol 6, No 195 (2015): Warsztat nauczyciela polonisty. Tradycja-Współczesność-Perspektywy Wstęp Abstrakt   PDF   PDF
Piotr Kołodziej, Janusz Waligóra
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Wstęp Abstrakt   PDF
Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Wstęp Abstrakt   PDF
Marta Szymańska, Marek Pieniążek
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Wybrane aspekty narracyjne charakteryzowania postaci w szkole Abstrakt   PDF
Mirosław Grzegórzek
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej Wy-słowienia i wy-obrażenia. Przyczynek do refleksji antropologicznej Abstrakt   PDF
Piotr Kołodziej
 
Vol 7, No 223 (2016): Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy Z czego uczyły i uczą się dzieci, czyli o podręcznikach… do nauczania języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży wydanych w Polsce Abstrakt   PDF   PDF
Magdalena Szelc-Mays
 
Vol 5, No 161 (2014): Miejsca wspólne i odmienne. Dydaktyka literatury i języka polskiego w kręgu tradycji KEN Zadania edukacji teatralnej na etapie wczesnoszkolnym i przykłady ich realizacji Abstrakt   PDF   PDF
Marta Krasuska-Betiuk
 
Vol 6, No 195 (2015): Warsztat nauczyciela polonisty. Tradycja-Współczesność-Perspektywy Zbrodnia to niesłychana – legalna marihuana! Parodia na warsztatach literackich Abstrakt   PDF
Janusz Waligóra
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Zróżnicowanie językowe – wielojęzyczność – języki narodowe. Refleksje z perspektywy europejskiej Abstrakt   PDF
Jan Pakulski
 
Vol 4, No 140 (2013): Kondycja słowa w edukacji polonistycznej Złomoty, milipanci i bubeki, czyli dlaczego warto pogłębić ogląd powieściowego słowa we "Wrońcu" Jacka Dukaja Abstrakt   PDF
Dominika Dworakowska
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Преподавание русского языка и стилистики в системе медиаобразования на факультете журналистики МГУ. Дидактический аспект Abstrakt   PDF
Natalia I. Kłuszyna, Natalia N. Vasilkova
 
Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i komparatystyka Специфика преподавания русского языка в российской школе: структура курса, проблемы и перспективы Abstrakt   PDF
Larysa T. Kasperowa, Olga N. Zubakina
 
71 - 105 z 111 elementów << < 1 2 3 4 > >> 


Zapraszamy do współpracy.

 

CZASOPISMO INDEKSOWANE W:

BazHum

Arianta

Index Copernicus

 

 

Według wykazu czasopism naukowych MNiSW jest na liście "B"

(5 punktów).