Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Aktualny numer

Tom 13 Nr 359 (2022)
Opublikowany stycznia 31, 2023

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” to rocznik naukowy wydawany przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Tematyka podejmowana w czasopiśmie związana jest z dydaktyką języka polskiego jako przedmiotu szkolnego na wszystkich poziomach edukacji. Obejmuje zatem kształcenie kulturowo-literackie i kulturowo-językowe w odniesieniu do teraźniejszości, przyszłości, a także w ujęciu historycznym. Ważnym obszarem tematycznym są też analizy dokumentów oświatowych kształtujących politykę edukacyjną. W kręgu zainteresowania znajduje się również nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego: uwarunkowania prawne, rozwiązania dydaktyczne, ujęcia badawcze.

Czasopismo otwarte jest ponadto na studia i analizy dotyczące nauczania innych języków ojczystych (szczególnie słowiańskich).Ogłoszenia

Tom 13 czyli Dydaktyka języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego – teraźniejszość i przyszłość

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem naszego pisma. Tym razem w całości poświęcone jest ono nauczaniu języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego.


Więcej…

stycznia 16, 2023

Jak dokonać autoryzacji tego czasopisma poprzez ORCID ID?

Drodzy Autorzy!

Niniejszy system OJS umożliwia stałą autoryzacje prac opublikowanych w tym czasopismie za pomocą konta ORCID. Dzięki jednkrotnemu przejściu procedury uzyskacie Panstwo następujące korzyści:

 


Więcej…

lutego 26, 2020

WPROWADZENIE

Agnieszka Jasińska

3-4

Spis treści

Agnieszka Jasińska

178-179

Wyświetl wszystkie wydania