Zespół redakcyjny

Redakcja 

Redaktor naczelna

dr hab. Marta Szymańska, prof. UP

Sekretarz redakcji

dr hab. Paweł Sporek, prof. UP

Członkowie redakcji

dr Agnieszka Jasińska

dr hab. Piotr Kołodziej, prof. UP

mgr Katarzyna Lange

dr hab. Danuta Łazarska, prof. UP

dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP

dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP

dr Katarzyna Pławecka