Zespół redakcyjny

Redakcja 

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Zofia Budrewicz

Zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Marta Szymańska, prof. UP

Sekretarz redakcji

dr hab. Paweł Sporek, prof. UP