Zespół redakcyjny

Redakcja 

Redaktor naczelny

dr hab. prof. UP Piotr Kołodziej

Z-ca redaktora naczelnego 

dr hab. prof. UP Danuta Łazarska

Sekretarz redakcji

dr Agnieszka Jasińska

mgr Maria Stachoń

Członkowie redakcji

dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP

dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP

dr Katarzyna Pławecka

mgr Katarzyna Lange