O czasopiśmie

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” to czasopismo naukowe afiliowane przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” to rocznik, którego wersją podstawową jest wersja drukowana. Tematyka podejmowana w czasopiśmie jest w  całości związana z edukacją. Tytuł czasopisma wyznacza płaszczyznę konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania, rozumienia i badania skomplikowanej rzeczywistości edukacyjnej związanej z nauczaniem języka polskiego jako przedmiotu szkolnego, języka ojczystego, obcego i drugiego oraz innych języków ojczystych. „Studia ad Didacticam” stanowią w założeniu interdyscyplinarne forum wymiany myśli, prezentacji badań dotyczących problematyki związanej z nauczaniem języka polskiego jako przedmiotu szkolnego ze wszystkimi związanymi z tym komplikacjami. Otwierają się także na wyniki i wnioski z badań prowadzonych w odniesieniu do nauczania innych języków ojczystych, ze szczególnym uwzględnieniem języków słowiańskich.

Forum to otwarte jest dla wszystkich podmiotów związanych z edukacją: teoretyków i praktyków, badaczy, nauczycieli, studentów. Zależy nam, aby „Studia ad Didacticam” stały się przestrzenią, która umożliwi prezentację badań, najnowszej literatury, wymianę doświadczeń, poglądów, inspirację.

Zapraszamy do współpracy