W poszukiwaniu wartości w perspektywie kształcenia kulturowo-literackiego gimnazjalistów
PDF

Słowa kluczowe

dydaktyka
aksjologia
edukacja kulturalna

Jak cytować

Różańska, G. (2015). W poszukiwaniu wartości w perspektywie kształcenia kulturowo-literackiego gimnazjalistów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 4(140), 274–287. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2004

Abstrakt

Tematem rozważań jest refleksja nad obecnością wartości w świecie i edukacji młodzieży gimnazjalnej. Autorka prześledziła na wybranym materiale edukacyjnym i empirycznym, jak wygląda to w praktyce szkolnej, wśród nastolatków (13-16 lat), będących w okresie buntu i negacji wielu powszechnie uznawanych wartości. Sprawdziła, jak w świecie dominacji wartości hedonistycznych wygląda miejsce wartości moralnych. Czy młody człowiek wybiera to, co jest „miłe, łatwe i przyjemne”, czy też wykazuje aspiracje do poszukiwania tego, co wartościowe i ważne w duchowym rozwoju człowieka. Autorka skupiła się na kilku słowach-pojęciach wartościowych i wartościujących pojawiających się w edukacji gimnazjalnej, a traktowanych niszowo, jednak często pojawiających się w ocenach i wyborach uczniów. Są to: uroda, szczęście i tolerancja.

PDF

Bibliografia

Celadko R., Pokolenie zapatrzone w ekran telewizora, „Rzeczpospolita” 15-07-2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji, Toruń 1992.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1987.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jedliński R.,Wartości preferowane przez uczniów kończących szkołę podstawową, „Język polski w Szkole dla klas IV-VIII”, 1996/97 nr 3.Kostka M., Gdzie funkcjonują wartości?, [w:] „Konspekt” nr 7, lato 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Myrdzik B., Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia o edukacji polonistycznej, Lublin 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Program nauczania do podręcznika Caban A., Nocun A., Skarb w słowa zaklęty, 2004.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Różańska G., Uczeń wobec uniwersum wartości, [w:] Dydaktyka XXI wieku. Szanse i zagrożenia, Piotrków Trybunalski 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Różańska G., Zaistnieć w kulturze. O kształceniu kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej, Słupsk 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.