Złomoty, milipanci i bubeki, czyli dlaczego warto pogłębić ogląd powieściowego słowa we "Wrońcu" Jacka Dukaja
PDF

Słowa kluczowe

kreacja
interpretacja

Jak cytować

Dworakowska, D. (2015). Złomoty, milipanci i bubeki, czyli dlaczego warto pogłębić ogląd powieściowego słowa we "Wrońcu" Jacka Dukaja. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 4(140), 267–273. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2005

Abstrakt

Niniejszy tekst odnosi się do znakomitego Wrońca Jacka Dukaja. Ten współczesny pisarz w 2009 roku ogłosił drukiem książkę, która zaciekawia tematyką, doborem leksykalnych środków stylistycznych oraz perspektywą bogatego repertuaru nawiązań do różnorodnych źródeł literackich.

W komunikacie przyjrzałam się nie tylko treści Wrońca, ale także organizacji jego materiału językowego. Na styl artystyczny dzieła literackiego Dukaja wpłynęły między innymi gra słów i dowcip językowy, a zabiegi delimitacyjne oraz opracowanie graficzne uwypukliły znaczenie, nierzadko zakamuflowanych, wypowiedzi narratora. „Rozczytanie” tychże z kolei pomogło mi odnaleźć drugie dno powieści, a także zadać pytanie o wiek czytelnika Wrońca i o zasadność włączenia go do kanonu lektur szkolnych.

PDF

Bibliografia

Dukaj J., Wroniec, Kraków 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bortnowski S., Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa [b.r.w.].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mitosek Z., Poznanie (w) powieści - od Balzaka do Masłowskiej, Kraków 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Oziewicz M., Magiczny urok Narnii. Poetyka i filozofia „Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa, Kraków 2005.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Słownik terminów literackich, red. J.Sławiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1976.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szymborska W., Ludzie na moście, Warszawa 1988.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.