O kondycji słowa w szkole średniej - czyli o tym, czy można nabyć umiejętność mediacji, zdając dzisiejszą maturę z języka polskiego
PDF

Słowa kluczowe

mediacja
mediacja literacka
matura
kompetencja komunikacyjna

Jak cytować

Prościak, B. (2015). O kondycji słowa w szkole średniej - czyli o tym, czy można nabyć umiejętność mediacji, zdając dzisiejszą maturę z języka polskiego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 4(140), 87–95. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2017

Abstrakt

Artykuł prezentuje wybrane możliwości zastosowania mediacji w nauczaniu języka polskiego w szkole średniej. Obrazuje też obecny sposób myślenia młodzieży na temat treści literackich poruszających problem samobójstwa. Ponadto przedstawia propozycję modyfikacji tematów do matury pisemnej z języka polskiego pod kątem mediacji z bohaterem literackim i wśród bohaterów literackich. Tylko krytyczna, ale jednocześnie konstruktywna akceptacja uczniowskiego głosu w dyskusji może sprawić, że młodzież będzie chciała szukać rozwiązań swoich problemów poprzez literaturę, a nauczanie zostanie uwolnione od mechanicznego powielania schematów myślenia.

PDF

Bibliografia

Aronson E. , Człowiek – istota społeczna, Warszawa 2004.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Warszawa 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Consedine J., Sprawiedliwość naprawcza. Przywracanie ładu społecznego, Warszawa 2004.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Czarnecka-Dzialuk B., Teoretyczne podstawy mediacji między ofiarą a sprawcą przestępstwa, „Archiwum Kryminologii”, T. XXV, 1999-2000, s. 9-28.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gruca-Miąsik U., Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania i prawa, Rzeszów 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hartley M. , Mowa ciała w pracy, Kielce 2004.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jędrychowska M., Najpierw człowiek. Szkolna edukacja kulturowo-literacka a problem kształcenia dydaktycznego polonistów. Refleksja teleologiczna, Kraków 1998.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kotłek A., Schemat czy wyjątek? – gdzie przebiega granica, „Polonistyka” 2010, nr 2, s. 32-36.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kurczab H., Bibliografia prac Henryka Kurczaba 1969-2010, Rzeszów 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mediacja, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moore Ch. W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Uryga Z., Dylematy etyczne polonistycznej matury, [w:] O wyższą jakość egzaminów szkolnych. Część I. Etyka egzaminacyjna i zagadnienia ogólne, red. B. Niemierko, M. K. Szmigiel, XII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Lublin 9-11 października 2006, s. 57-65.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zajączkowska M. J., Przygotowanie nauczycieli do negocjacji i mediacji szkolnych, [w:] Kształcenie kandydatów na nauczycieli. Teoria i praktyka, red. T. Gumuła, T. Dyrda, Kielce 2006, s. 433-442.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zoll A., Podmiotowość obywatelska a wymiar sprawiedliwości, [w:] Mediacja, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.