„Miałeś chamie złoty róg”. O chorobie szkolnictwa w Rzeczypospolitej i szlachetnego dorobku Komisji Edukacji Narodowej roztrwonieniu
PDF

Słowa kluczowe

KEN
edukacja
reforma
oświata
język polski

Jak cytować

Sporek, P. (2015). „Miałeś chamie złoty róg”. O chorobie szkolnictwa w Rzeczypospolitej i szlachetnego dorobku Komisji Edukacji Narodowej roztrwonieniu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 5(161), 20–38. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2028

Abstrakt

Niniejszy tekst wyrasta z potrzeby opisania genezy oraz zasady funkcjonowania Komisji Edukacji Narodowej. Jego autor przywołuje najistotniejsze poglądy ideologów oświeceniowej reformy edukacyjnej w Polsce oraz konfrontuje je ze współczesnością. Akcentuje zwłaszcza osiągnięcia w zakresie organizacji procesu kształcenia, wychowania, a także edukacji w ramach języka polskiego. Paweł Sporek wskazuje dorobek twórców KEN oraz dokumentuje roztrwonienie owego dziedzictwa w oświatowej teraźniejszości. W konkluzji krytycznie ocenia współczesną szkołę oraz system edukacyjny organizowany w ramach polityki ministerstwa edukacji.

 

PDF

Bibliografia

Bobińska C., Szkice o ideologach polskiego oświecenia, Wrocław 1952.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Czartoryski A., Raport wizyty departamentu szkół ukraińskich i podolskich przez JO. Ks. Generała ziem podolskich w r. 1780, 23 marca zaczętej, a 14 lipca zakończonej, [w:] Komisja Edukacji Narodowej, red. S. Tync, Wrocław 1954.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Education at a Glance 2013: OECD Indicators, http://www.oecd.org/edu/eag2012.htm
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

[ stan na 03.08.2013].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Frycz Modrzewski A., O poprawie Rzeczypospolitej, [w:] Tegoż, Wybór pism, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1977.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Grabski W. M., Prekursorzy idei Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Karwasz G., Stan oświaty w Polsce, 2012, wg OECD i recepty, http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Pliki/Wawa_2012.pdf [ stan na 03.08.2013].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kłakówna Z. A., Waligóra J., Kołodziej P., Pakt dla szkoły. Zarys koncepcji kształcenia ogólnego. Zaproszenie do dyskusji, Gdańsk 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kołłątaj H., Do Stanisława Małachowskiego Anonima listów kilka, [w:] H.Kołłątaj, Wybór pism politycznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1951.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kołłątaj H., Z dziejów szkolnictwa (w wyjątkach), [w:] Tegoż, Wybór pism politycznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1951.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kurdybacha Ł., Mitera - Dobrowolska M., Komisja Edukacji Narodowej, Warszawa 1973.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Majorek Cz., Podręczniki KEN w praktyce nauczania szkół średnich [w:] Nowożytna myśl naukowa w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, red. I.Stasiewicz – Jasiukowa, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1973.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mrozowska K., Komisja Edukacji Narodowej 1773 – 1794, Warszawa – Kraków 1973.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Piramowicz G., List do przyjaciela Komisji Rzeczypospolitej nad Edukacją Narodową, [w:] Abyśmy o Ojczyźnie naszej radzili. Antologia publicystyki doby stanisławowskiej, Warszawa 1984.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pisma pedagogiczne polskiego odrodzenia, red. J. Skoczek, Wrocław 1956.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Popławski A., O rozporządzeniu i wydoskonaleniu edukacyi obywatelskiej projekt…w marcu 1774 podany, w Warszawie [w:] Komisja Edukacji Narodowej, red. S. Tync, Wrocław 1954.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

„Edukacja w zarysie, wskaźniki OECD, 2012" (Education at a Glance, OECD Indicators, 2012) dostępna w formie elektronicznej na stronach OECD [komentarz], http://men.gov.pl/index.php?
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

option=com_content&view=article&id=3387:prestiowa-publikacja-oecd-edukacja-w-zarysie-wskaniki-oecd-2012q-education-at-a-glance-oecd-indicators-2012-ju-dostpna-w-formie-elektronicznej-na-stronach-oecd&catid=125:ksztacenie-i-k [ stan na 03.08.2013].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Stasiewicz – Jasiukowa I., Nowożytna myśl naukowa w podręcznikach Komisji Edukacji Narodowej, w: Nowożytna myśl naukowa w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, red. I. Stasiewicz – Jasiukowej, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1973.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Suchodolski B., Komisja Edukacji Narodowej, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szczepuła B., Hall K., Uczymy młodzież wyciągać wnioski z historii, „Dziennik Bałtycki”, 18 lutego 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szpunar O., Licealiści kręcą film i krytykują system edukacji, „Gazeta Wyborcza”, 3 lipca 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Uniwersał Komisji Edukacji Narodowej [w:] Komisja Edukacji Narodowej, red. S. Tync, Wrocław 1954.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Urbańczyk P., Młodzi na rynku pracy. Oburzeni - źle wykształceni, „Gazeta Wyborcza” 23.05.2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.