Polonistyka gimnazjalna dziś. Perspektywa ucznia i nauczyciela
PDF

Słowa kluczowe

polonistyka gimnazjalna
antropocentryzm kulturowy
kształcenie kulturowe

Jak cytować

Różańska, G. (2015). Polonistyka gimnazjalna dziś. Perspektywa ucznia i nauczyciela. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 5(161), 105–115. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2034

Abstrakt

Artykuł wskazuje na zasadnicze zmiany jakie nastąpiły w sposobie kształcenia gimnazjalistów na lekcjach języka polskiego. Zaznacza kierunek kształcenia z uwzględnieniem modelu antropocentryczno-kulturowego. Analizuje wzrostowe wyniki badań polskich gimnazjalistów na tle innych krajów OECD w latach 1999-2008. Prezentuje polonistykę gimnazjalną jako ważny etap w kulturowym kształceniu uczniów.

Słowa kluczowe:

PDF

Bibliografia

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) http://www.ibe.edu.pl/images/badania/PISA_2012/SMALL_PISA_2012.pdf
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Budrewicz Z., Jędrychowska M., Uryga Z., Z uczniem pośrodku: podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury, Kraków 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Freinet C., O szkołę ludową. Pisma wybrane, wybór i opracowanie: A. Lewin, H. Semenowicz, wstęp: A. Lewin, tłum.: H. Semenowicz, Wrocław 1996.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jędrychowska M., Najpierw człowiek. szkolna edukacja kulturowo-literacka a problem kształcenia dydaktycznego polonistów. Refleksja teleologiczna, Kraków 1998.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jędrychowska M. i in. To lubię! Program nauczania języka polskiego w klasach I-III gimnazjum, Kraków 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kłakówna Z. A., Reformatorskie sukcesy i porażki w dziedzinie edukacji szkolnej, [w:] Polskie forum obywatelskie. Edukacja dla rozwoju, Gdańsk 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Koc K., Filozofia nauczania, w: Innowacje i metody. w kręgu teorii i praktyki, red. M. Kwiatkowska-Ratajczak, Poznań 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kwiatkowska –Ratajczak M. O polsko-czesko-niemieckich spotkaniach, „Polonistyka” 2002, nr 4.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Milewska B., Milewska I., Język polski.. Dziwię się światu. Przewodnik metodyczny. I gimnazjum, Gdańsk 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Palka St., Nowatorstwo i innowacje dydaktyczne [w:] „Język Polski w Szkole” 1996/97 nr 6.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Peplińska E., Czy podmiotowość w szkole jest możliwa? w: „Polonistyka” 2003, nr 4, s. 202-206.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Jezyk polski. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009, Nr 4, poz. 17).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Warszawa 2008 r.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Różańska G., Innowacje w procesie kształcenia polonistycznego, „Dialog Akademicki” 20.02.2006 r. http://slupsk.net/news.php?id_dialog=10.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Śliwierski B., Precz z gimnazjami?, „Polityka”, nr 35 (2922), 28.08-03.09.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.