Trzecioklasista „wypasiony”, czyli o kształceniu kompetencji językoznawczej na pierwszym etapie edukacyjnym
PDF

Słowa kluczowe

kompetencja językowa
kompetencja językoznawcza
dydaktyka
nauczanie
edukacja wczesnoszkolna

Jak cytować

Szymańska, M. (2015). Trzecioklasista „wypasiony”, czyli o kształceniu kompetencji językoznawczej na pierwszym etapie edukacyjnym. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 5(161), 142–151. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2037

Abstrakt

Przedmiotem analizy jest kształcenie kompetencji językoznawczej na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Autorka obserwuje trzyletnią pracę jednej klasy. Przygląda się zaproponowanym przez podręcznik zagadnieniom językowym oraz ich realizacji na lekcjach. Zwraca uwagę na niepokojącą obszerność zaproponowanych przez autorów podręczników zagadnień z gramatyki opisowej, a także brak korelacji między podręcznikami dla klas I-III a podręcznikami dla klasy IV. Zaprojektowane działania i dobór zagadnień wskazują także na pomijanie możliwości, a szczególnie ograniczeń uczniów związanych z ich rozwojem.

PDF

Bibliografia

Bakuła K., O świadomości językowej, krytycznej świadomości językowej i nauczaniu języka, [w:] Kształcenie językowe, red. K. Bakuła, T.10(20).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Carter, R., The new grammar teaching, [w:] Knowledge about Language and the Curriculum. Red. R. Carter. London 1990.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Craik F., Lockhart R.S., Levels of processing: A framework for memory research. „Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior” 1972, nr 11, s. 671-684.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Devlin K., Żegnaj Kartezjuszu. Rozstanie z logiką w poszukiwaniu nowej kosmologii umysłu, tłum. B. Stanosz, Warszawa 1999.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Piaget J., Mowa i myślenie u dziecka, tłum. J. Kołudzka, Warszawa 1992.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwojowa człowieka, Warszawa 1996. Psychologia rozwojowa, red. P.E. Bryant. A.M. Colman, tłum. A. Berwińska-Walerjan, Poznań 1992.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Spitzer M., Jak uczy się mózg, tłum. M. Guzowska-Dąbrowska, Warszawa 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podręczniki:
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Brzózka J., Harmak K., Izbińska K., Jasiocha A., Went W., Razem w szkole, kl. 1, WSiP, Warszawa 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Brzózka J., Glinka K., Harmak K., Izbińska K., Jasiocha A., Went W., Razem w szkole, kl. 2, WSiP, Warszawa 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Brzózka J., Harmak K., Izbińska K., Jasiocha A., Razem w szkole, kl. 3, WSiP, Warszawa 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.