Bibliografia prac naukowych prof. dr hab. Haliny Kosętki (w wyborze)
PDF

Jak cytować

Jazowska-Gumulska, M. (2015). Bibliografia prac naukowych prof. dr hab. Haliny Kosętki (w wyborze). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 5(161), 172–177. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/2042

Abstrakt

Bibliografia wybranych publikacji autorstwa prof. dr hab. Haliny Kosętki.
PDF

Downloads

Download data is not yet available.