Pojęcie sceny w przestrzeni aksjologicznej dialogu... Edukacyjny wymiar refleksji filozoficznej Józefa Tischnera
PDF

Jak cytować

Sporek, P. (2016). Pojęcie sceny w przestrzeni aksjologicznej dialogu. Edukacyjny wymiar refleksji filozoficznej Józefa Tischnera. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 6(195), 8–22. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/3089

Abstrakt

*
PDF

Downloads

Download data is not yet available.