O projektowaniu cyklu lekcji na przykładzie Kiedyś jutro Anny Marii Gorgolewskiej
PDF

Jak cytować

Szymańska, M., Waligóra, J., Plak, M., Baran, M., & Kondek, S. (2016). O projektowaniu cyklu lekcji na przykładzie Kiedyś jutro Anny Marii Gorgolewskiej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 6(195), 43–72. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/3092

Abstrakt

*
PDF

Downloads

Download data is not yet available.