Zróżnicowanie językowe – wielojęzyczność – języki narodowe. Refleksje z perspektywy europejskiej
PDF

Słowa kluczowe

język obcy
język ojczysty
edukacja
wielojęzyczność
polityka językowa
Unia Europejska
PISA
PIAAC

Jak cytować

Pakulski, J. (2018). Zróżnicowanie językowe – wielojęzyczność – języki narodowe. Refleksje z perspektywy europejskiej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 8(227), 18–25. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/4124

Abstrakt

Autor omawia zróżnicowanie językowe w Europie oraz politykę językową Unii Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju języków ojczystych. Autor analizuje najnowsze badania PISA i PIAAC. Podkreśla znaczenie wielojęzyczności dla rozwoju kulturowego i społecznego Europy. Przywoływane statystyki dowodzą związku poziomu opanowania języka państwowego z osiąganiem zadowalającego poziomu życia i zdrowia przez obywateli Unii. Z kolei badania PISA służą do wskazania na priorytety i strategiczne cele Unii Europejskiej, starającej się regularnie zmniejszać odsetek 15-latków z najsłabszymi osiągnięciami w zakresie czytania i interpretacji w językach narodowych. Różnorodność językowa w Europie wymusza używanie kilku języków równolegle, niemniej bardzo istotne jest dobre opanowanie języka narodowego. Artykuł dowodzi, iż dobra znajomość języka ojczystego pozytywnie wpływa na późniejsze losy i udane projekty biograficzne młodzieży, co pokazują badania PIAAC.

PDF

Downloads

Download data is not yet available.