Skills and Knowledge about Language in the Czech Context
PDF

Słowa kluczowe

L1
teaching
knowledge about language
grammar
communication skills
communication competency

Jak cytować

Štěpáník, S. (2018). Skills and Knowledge about Language in the Czech Context. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 8(227), 26–34. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/4129

Abstrakt

Knowledge about language and its relation to communication skills (or competency) development has been a current topic of L1 didactics not only in the Czech Republic for decades. How much and what kind of knowledge about language do our pupils need? And how does this knowledge align with the development of communication skills?

The paper analyses the phenomenon described above in both the historical and contemporary perspective focusing specifically on the situation in the Czech Republic, but also putting the issue in a broader international context.

PDF

Bibliografia

Andrews R. et al., The effect of grammar teaching on writing development, „British Educational Research Journal“ 2006, nr 1, s. 39–55.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Čechová M., Vyučování slohu: Úvod do teorie, Praha 1985.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Čechová M., Komunikační a slohová výchova, Praha 1998.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Čechová M., Smysl středoškolského studia češtiny ve stínu maturit, „Český jazyk a literatura“ 2013, nr 1, s. 1-6.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Čechová M. i V. Styblík V., Čeština a její vyučování, Praha 1998.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

DES, Report of the committee of inquiry into the teaching of English language (Kingman report), London 1988.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Doulík P., Škoda J., Reflexe nad základními aspekty konstruktivistického pojetí výuky v přírodovědných předmětech, „Pedagogická revue“ 2003, nr 5, s. 470–481.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gardner H., The unschooled mind: How children think and how schools should teach, New York 1991.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hájková E. et al., Čeština ve škole 21. století – III. Jazykové jevy v dětských prekonceptech, Praha 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hájková E. et al., Čeština ve škole 21. století – IV. Výzkum edukačních podmínek jazykových jevů, Praha 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hájková E. et al., Czech language in the 21st century school – V, Praha 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jelínek J., Nástin dějin vyučování českému jazyku v letech 1774–1918, Praha 1972.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kostečka J., Obrana centrálního hodnocení maturitních prací proti zlobivým jeho utrhačům, „Učitelské noviny“ 2012a, nr 26, s. 17.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kostečka J., Rekviem za státní maturitu z češtiny, „Učitelské noviny“ 2012b, nr 31, s. 15.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Liptáková Ľ et al., Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie, Prešov 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Locke T. (Ed.), Beyond the grammar wars, Oxon 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Myhill D., Ways of knowing: Writing with grammar in mind, English Teaching: Practice and Critique 2005, nr 3, s. 77–96.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Myhill D., Watson A., The role of grammar in the writing curriculum: A review of the literature, „Child Language Teaching and Therapy“ 2014, nr 1, s. 41–62.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Palečková J., Tomášek V., Basl J., Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009, Praha 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Palečková J. et al., Hlavní zjištění PISA 2012, Praha 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pavelková I., Škaloudová A., Hrabal V., Analýza vyučovacích předmětů na základě výpovědí žáků, „Pedagogika“ 2010, nr 1, s. 38–61.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Průcha J. Jazykové vzdělání, Praha 1978.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rysová K., Několik postřehů z výuky českého jazyka a literatury na SŠ, „Český jazyk a literatura“ 2005/06, nr 5, s. 232–234.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Svobodová J., Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny, Ostrava 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Svobodová J. et al., Didaktika českého jazyka s komunikačními prvky: Počáteční fáze výuky mateřštiny, Ostrava 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Šalamounová Z., Výuková situace: Když spojky nejen spojují aneb Ke komunikačnímu pojetí výuky gramatiky, „Komenský“ 2013, nr 3, s. 38–44.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Šalamounová Z., Socializace do školního jazyka, Brno 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Šmejkalová M., Čeština a škola - úryvky skrytých dějin: český jazyk a jeho vyučování na středních školách, 1918–1989, Praha 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Šmejkalová M., Teorie didaktických situací – nová výzva pro didaktiku morfologie českého jazyka, „Didaktické studie“ 2012, nr 1, s. 40–61.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Šmejkalová M. Štěpáník S., Teaching Czech language and literature in the Czech Republic, [w:] Teaching of national languages in the V4 countries, red. M. Pieniążek i S. Štěpáník, Praha 2016, s. 31–63.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Štěpáník S., Příklad výzkumu žákovských představ v české syntaxi, „Pedagogická orientace“ 2014, nr. 1, s. 111–127.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Štěpáník S., Konstruktivismus a jeho didaktické implikace ve vyučování českého jazyka, „Nová čeština doma a ve světě“ 2015, nr 2, s. 11–22.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Štěpáník S., Výuková situace: Transformace větného členu na větu a naopak v kontextu větného rozboru, „Komenský“ 2016, nr 3, s. 30–39.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Štěpáník S., Slavík J., Žákovské prekoncepty jako konstitutivní prvek výuky mateřského jazyka, „Pedagogická orientace“ 2017, nr 1, s. 58–80.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Štěpáník S., Šmejkalová M., Průvodce začínajícího češtináře, Praha 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zajícová K., Komparace vyučování českého jazyka na tradiční a alternativní střední škole. Diploma thesis, Praha 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.