Czy immersja jest nową poetyką odbioru?
PDF

Słowa kluczowe

brak

Jak cytować

Myrdzik, B. (2018). Czy immersja jest nową poetyką odbioru?. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 9(259), 34–44. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/5661

Abstrakt

brak
PDF

Bibliografia

brak

Downloads

Download data is not yet available.