O aktywności twórczej nauczyciela i uczniów w nowej "Podstawie programowej"
PDF

Słowa kluczowe

brak

Jak cytować

Karkut, D. (2018). O aktywności twórczej nauczyciela i uczniów w nowej "Podstawie programowej". Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 9(259), 100–107. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/5666

Abstrakt

brak
PDF

Bibliografia

brak

Downloads

Download data is not yet available.