Przygotowanie do wizyty w Soplicowie ("Pan Tadeusz" na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej)
PDF

Słowa kluczowe

brak

Jak cytować

Fiszbak, J. (2018). Przygotowanie do wizyty w Soplicowie ("Pan Tadeusz" na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 9(259), 140–156. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/5669

Abstrakt

brak
PDF

Bibliografia

brak

Downloads

Download data is not yet available.