W poszukiwaniu lekturowego oddechu. Film i książka "Stowarzyszenie Umarłych Poetów" jako pozycja uzupełniająca w klasach siódmych i ósmych
PDF

Słowa kluczowe

brak

Jak cytować

Sporek, P. (2018). W poszukiwaniu lekturowego oddechu. Film i książka "Stowarzyszenie Umarłych Poetów" jako pozycja uzupełniająca w klasach siódmych i ósmych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 9(259), 185–200. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/5672

Abstrakt

brak
PDF

Bibliografia

brak

Downloads

Download data is not yet available.