Typy relacji słowo-obraz w podręcznikach do języka polskiego
PDF

Słowa kluczowe

brak

Jak cytować

Bajda, J., & MIchułka, D. (2018). Typy relacji słowo-obraz w podręcznikach do języka polskiego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 9(259), 201–222. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/5673

Abstrakt

brak
PDF

Bibliografia

brak

Downloads

Download data is not yet available.