Samokształcenie w edukacji polonistycznej wobec wyzwań związanych z reformą szkoły oraz opinii ósmoklasistów
PDF

Słowa kluczowe

samokształcenie
edukacja ustawiczna
opinie ósmoklasistów self-education
continuing education
Polish language studies
survey
statements by eighth graders

Jak cytować

Pławecka, K. M. (2019). Samokształcenie w edukacji polonistycznej wobec wyzwań związanych z reformą szkoły oraz opinii ósmoklasistów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 10(285), 210–227. https://doi.org/10.24917/20820909.10.19

Abstrakt

The article entitled Self-study in Polish language teaching in view of challenges related to school reform and the opinions of eighth graders concerns the issue of self-education and the issues that emerged after the school reform introduced in September 2017. Particular attention was paid to the difficulties faced by teachers in the field of theoretical and practical preparation of students for the process of independent learning. The following were analysed in detail: a) the areas (both general and specific) noted in the compulsory educational documents; b) survey statements from 126 eighth grade students. The assumption was made that respondents have for a year followed the guidelines of The new general education curriculum for primary school, while they will, in June 2019, be the first graduates (taking the eighth-grade examination) of an eight-year primary school. The material acquired allows an assessment of the state of self education in Polish language teaching a year after the introduction of educational reform.
https://doi.org/10.24917/20820909.10.19
PDF

Bibliografia

Bąbel P., Wiśniak M., 12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć, Sopot
2016.
Blakemore S.-J., Frith U., Jak uczy się mózg, tłum. R. Andruszko, Kraków 2008.
Bortnowski S., Ścisłość i emocja. Szkice polonistyczne, Warszawa 1977.
Buehl D., Strategie aktywnego nauczania czyli jak efektywnie nauczać i uczyć się, tłum.
B. Piątek, Kraków 2004.
Chrząstowska B., Ku samokształceniu, [w:] Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki.
Podręcznik akademicki dydaktyki kształcenia polonistycznego, red. M. Kwiatkowska-
-Ratajczak, Poznań 2011.
Dryden G., Voss J., Rewolucja w uczeniu, tłum B. Jóźwiak, Poznań 2000.
Edukacja - jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do
Spraw edukacji dla XXI wieku, pod przewodnictwem J. Delorsa, Warszawa 1998.
Faure E., Uczyć się, aby być, tłum. Z. Zakrzewska, Warszawa 1975.
Grochulska A., Samokształcenie w edukacji polonistycznej, Piotrków Trybunalski 2001.
Jankowski D., Autoedukacja wyzwaniem współczesności, Toruń 1999.
Kłakówna Z.A., Język polski. Wykłady z metodyki. Akademicki podręcznik myślenia o zawodzie
szkolnego polonisty, Kraków 2016.
Matulka Z., Samokształcenie na lekcjach języka polskiego w szkole średniej (cz. I), „Polonistyka”
1990, nr 5-6.
Matulka Z., Samokształcenie na lekcjach języka polskiego w szkole średniej (cz. II), „Polonistyka”
1990, nr 7.
Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.
Pietrasiński Z., Sztuka uczenia się, Warszawa 1960.
Pławecka K.[M.], Przygotowanie polonistyczne uczniów wiejskich gimnazjów w perspektywie
dalszego kształcenia (na przykładzie gminy Laskowa), Kraków 2013.
Pławecka K.[M.], Zawód − uczeń. Samokształcenie gimnazjalistów w świetle badań empirycznych,
„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis nr 94. Studia ad Didacticam
Litterarum Polonarum et Linguae Polonie Pertinentia III”, red. M. Jędrychowska,
M. Szymańska, Kraków 2011.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Język
polski [www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/podstawa-programowa-
-ksztalcenia-ogolnego-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-jezyk-polski.pdf].
Rudniański J., Jak się uczyć?, Warszawa 2001.
Rudniański J., Sprawność umysłowa, Warszawa 1984.
Spitzer M., Jak uczy się mózg, przeł. M. Guzowska-Dąbrowska, Warszawa 2012.
Uryga Z., Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa-Kraków
1996.
Vetulani J., Mazurek M., Bez ograniczeń. Jak rządzi nami mózg, Warszawa 2015.

Downloads

Download data is not yet available.