„Zamyślmy się, jaka ma być edukacja w Rzeczach Pospolitych, aby człowiek był użytecznym i szczęśliwym”
PDF

Słowa kluczowe

edukacja
reforma edukacji

Jak cytować

Budrewicz, Z. (2019). „Zamyślmy się, jaka ma być edukacja w Rzeczach Pospolitych, aby człowiek był użytecznym i szczęśliwym”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 10(285), 3–7. https://doi.org/10.24917/20820909.10.1
https://doi.org/10.24917/20820909.10.1
PDF

Bibliografia

A. Waśko, Nowa podstawa programowa języka polskiego dla kl. IV-VIII szkoły podstawowej. Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania, MEN, Warszawa; https://www.ore.edu.pl/nowa-podstawa programowa/J%C4%98ZYK%20POLSKI/Nowa%20podstawa%20programowa%20j%C4%99zyka%20polskiego%20dla%20kl.%20IV-VIII%20Szko%C5%82y%20podstawowej.%20Prezentacja.pdf.

Downloads

Download data is not yet available.