Nauczyciel polonista wobec nowych wyzwań (Na marginesach podstawy programowej)
PDF

Słowa kluczowe

czytanie
fortografia
przyjemność czytania
proces nauczania reading
photography
reading pleasure
teaching proces

Jak cytować

Jaskółowa, E. (2019). Nauczyciel polonista wobec nowych wyzwań (Na marginesach podstawy programowej). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 10(285), 76–85. https://doi.org/10.24917/20820909.10.8

Abstrakt

brak
https://doi.org/10.24917/20820909.10.8
PDF

Bibliografia

Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przekł. J. Trznadel, Warszawa 2008.
Iwasiów I., Umarł mi. Pamiętnik żałoby, Wołowiec 2013.
Nowicki W., Dno oka. Eseje o fotografii, Wołowiec 2010.
Różewicz T., Matka odchodzi, Wrocław 2000.
Sznajderman M., Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna, Wołowiec 2016.

Downloads

Download data is not yet available.