O problemach kształcenia polonistycznego w świetle uczniowskich wypowiedzi ankietowych
pdf

Słowa kluczowe

szkoła
uczeń
literatura i język polski w edukacji
podstawa programowa school
student
curriculum
Polish language and cultural education

Jak cytować

Fiszbak, J. (2019). O problemach kształcenia polonistycznego w świetle uczniowskich wypowiedzi ankietowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 10(285), 113–123. https://doi.org/10.24917/20820909.10.11

Abstrakt

The author points to the changes which the students have undergone throughout past few years. She bases her arguments on the students’ answers to the survey which she conducted in primary, junior high and high schools. Two features are especially prominent among the young, Polish generation: it takes longer for the teenagers to reach emotional maturity and their approach to learning is strictly pragmatic. Such situation creates a need for rethinking the curriculum as well as the form of conveying it on every stage of education. Since currently all changes take place very fast, with is typical for our Times, the author emphasises that it is important to monitor these changes and that such surveys are crucial before introducing any educational reforms.
https://doi.org/10.24917/20820909.10.11
pdf

Bibliografia

Filipiak M., Młodzież - próba definicji, [w:]: Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku, red. M. Filipiak, G.E. Kwiatkowska, Lublin 2009. Fiszbak J., Kiedy wartość przestaje być wartością. Rozważania wokół języka polskiego jako przedmiotu i jego treści, (w druku w zbiorze pokonferencyjnym III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej). Fiszbak J., Polonistyka szkolna w świetle uczniowskich wypowiedzi ankietowych, (artykuł przyjęty do druku w czasopiśmie Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2020, nr 1(56)). Harari Y.N., 21 lekcji na XXI wiek, przeł. M. Romanek, Kraków 2018. Harari Y.N., Czym wytłumaczyć zaskakujący rozwój ludzkości?, https://www.ted.com/ talks/yuval_noah_harari_what_explains_the_rise_of_humans?language=pl#t-1717 [dostęp: 23.01.2019]. Kaczmarzyk M., Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej, Gliwice 2018. Kołodziejczyk W., Polak M., Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, 2011. Online: http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2011/11/edukacja_kolodziejczyk-polak_internet.pdf,[dostęp: 16.04.2018]. Nalaskowski A., Szkoła Laboratorium. Od działań autorskich do pedagogii źródeł, ORE, Warszawa 2017.
Rypel A., Gimnazjaliści w epoce wtórnej oralności. Analiza wybranych wypowiedzi pisemnych, „Polonistyka. Innowacje” 2016, nr 1, s. 37-53, https://pressto.amu.edu.pl/ index.php/pi/issue/view/110 [dostęp: 10.10.2018]. Skudrzyk A., Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, Katowice 2005. Spitzer M., Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, przeł. A. Zieliński, Słupsk 2013. Szafraniec K., Młodzi 2011, Warszawa 2011. Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia świat, przeł. P. Cypryański, Warszawa 2010. Warchala J., Kategoria potoczności w języku, Katowice 2003. Warchala J., Uwagi o współczesnej piśmienności, „Konteksty Kultury” 2013, nr 10. Warchala J., Skudrzyk A., Potoczność - kategoria rozmyta?, [w:] Potoczność a zachowania językowe Polaków, red B. Boniecka, S. Grabias, Lublin 2007.

Downloads

Download data is not yet available.