Współczesność „źle obecna” w szkole podstawowej, czyli o kryzysie edukacji humanistyczne
pdf

Słowa kluczowe

współczesność
humanistyka
edukacja
myślenie
zrozumienie
edukacyjny kryzys contemporary
humanities
education
thinking
comprehension
educational crisis

Jak cytować

Koc, K. (2019). Współczesność „źle obecna” w szkole podstawowej, czyli o kryzysie edukacji humanistyczne. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 10(285), 124–133. https://doi.org/10.24917/20820909.10.12

Abstrakt

The author of this article is diagnosing the crisis of the contemporary humanistic education delivered in primary schools. The crisis consists of consciously ignoring any political, social and cultural issues, the world has to measure up to currently. Thinking about those issues has been replaced by a catalogue of specialist educational content, including knowledge and skills, but is not accompanied by any concept of how to functionally use those in the process of independent cognition of reality. A solution to this uneasy situation, according to the author, would be restoring critical thinking to its due rank in education. Critical thinking fulfils the meaning of learning and teaching, which has been reminded by many educators, not only the Polish language specific, but also such scientific figures as Feynman, Komeński or Firmhofer.
https://doi.org/10.24917/20820909.10.12
pdf

Bibliografia

Edukacja – migracja. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V 4, red. E. Kledzik, M. Praczyk, Poznań 2016.
Feynman R.P., „Pan raczy żartować, panie Feynman!” Przypadki ciekawego człowieka, przeł. T. Bieroń, Kraków 2007.
Janus-Sitarz A., W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy, inspiracje, rekomendacje, Kraków 2016.
Kłakówna A.Z., Język polski. Wykłady z metodyki, Kraków 2016.
Komeński J.A., Wielka dydaktyka, przeł. K. Remerowa, Wrocław 1956.
Koziołek K., Czas lektury, Katowice 2017.
Kwiatkowska-Ratajczak M., Po stronie praktyki. Szkice polonistyczne z dydaktyki szkolnej i akademickiej, Poznań 2013.
Literatura współczesna „źle obecna” w szkole. Antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych, oprac. B. Chrząstowska, Wrocław 1990.
Myrdzik B., Morawska I., Latoch-Zielińska M., Przestrzenie rzeczywiste i wyobrażone. Metodyczny wielogłos o różnych przestrzeniach, Lublin 2016.
Myrdzik B., Morawska I., Latoch-Zielińska M., Przestrzenie rzeczywiste i wyobrażone. O roli kulturowego doświadczenia przestrzenności. Szkice i studia z edukacji polonistycznej, Lublin 2016. Pieniążek M., Polonistyka performatywna. O humanistycznych technologiach wytwarzania światów, Kraków 2018. Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, Kraków 2010.

Downloads

Download data is not yet available.