„Archiwum” i „repertuar”. Kłopoty z klasyką w szkole podstawowej
pdf

Słowa kluczowe

literatura klasyczna
czytanie
kanon
kształcenie literackie w szkole podstawowej
Zemsta Fredry
Katarynka Prusa
Kopciuszek
renarracje
dydaktyka literatury literary classics
reading, canon
literary education in the primary school
A. Fredro Zemsta (Revenge)
B. Prus Katarynka (The Barrel Organ)
Cinderella
renarrations
literature didactics

Jak cytować

Rusek, M. (2019). „Archiwum” i „repertuar”. Kłopoty z klasyką w szkole podstawowej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 10(285), 134–143. https://doi.org/10.24917/20820909.10.13

Abstrakt

prepared for staging, i.e. for (re)reading. Key words: literary classics, reading, canon, literary education in the primary school, A. Fredro Zemsta (Revenge), B. Prus Katarynka (The Barrel Organ), Cinderella, renarrations
https://doi.org/10.24917/20820909.10.13
pdf

Bibliografia

Bibliografia (w wyborze) Bortnowski S., Kanon – miedzy potrzebą a buntem, [w:] Szkolne spotkania z literaturą, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2007.
Calvino I., Dlaczego warto czytać klasykę, przeł. J. Łukaszewicz, „Odra” 1997, nr 9.
Dawid J.W., O duszy nauczycielstwa, oprac., wstęp E. Walewander, Lublin 1997.
Inglot M., Patrzałek T., Nad kanonem literackim w szkole, [w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów Warszawa 1995, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Warszawa 1996.
Kaniewski J., Problem kanonu lektur w edukacji – od podstaw do matury, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22–25 września 2004, t. II, zespół red. M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A. Z. Makowiecki, R. Nycz, Kraków 2004.
Kostecka W., Niepokorne baśnie. Gra z tradycją i elementy autotematyczne we współczesnej literaturze baśniowej, [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Olszewska, E. Łucka-Zając, Opole 2010.
Koziołek R., Co gra „Katarynka” Prusa, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 1.
Kryda B., Klasyka literacka w odbiorze uczniów, [w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów 1995, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Warszawa 1996. Ministerstwo Oświaty, Plany godzin i programy przejściowe na rok szkolny 1946/47 dla szkół powszechnych, Warszawa 1946.
Nietzsche F., Ludzkie, arcyludzkie, przeł. K. Drzewiecki, Kraków 2004.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Język polski, s. 16–17, 20–21; https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/ Podstawa_programowa/SP_PP_2017_Jezyk_polski.pdf, [dostęp: 09.10. 2018].
Rusek M., Stałość i zmienność – o kłopotach z wartościowaniem szkolnej lektury w dobie płynnej nowoczesności, [w:] Wartościowanie a edukacja polonistyczna, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2008.
Rusek M., Czytanie jako podróż – pespektywa edukacyjna, [w:] Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycka, A. Janus-Sitarz, Kraków 2012. Skowera M., Postmodernistyczny retelling baśni — garść uwag terminologicznych, „Craeatio Fantastica”2016, nr 2.
D. Sosnowska, Ciało jako archiwum – współczesne teorie teatru i performansu, http:// re-sources.uw.edu.pl/reader/cialo-jako-archiwum-wspolczesne-teorie-teatru-i-performansu, [dostęp: 28.09.2018].
Wietecha A., Czego nie widać w lustrze, czyli o przekraczaniu ciemności w „Katarynce” B. Prusa, „Pamiętnik Literacki” 2016, z. 3.
Zabawa K., Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej, Kraków 2013.

Downloads

Download data is not yet available.