Czytanie literatury. O roli utworów literackich nie tylko w świetle wypowiedzi znawców tematu
pdf

Słowa kluczowe

czytanie
uczniowie klasy siódmej
dzieła literackie reading
a seven-grade pupils
literary works/required reading

Jak cytować

Łazarska, D. (2019). Czytanie literatury. O roli utworów literackich nie tylko w świetle wypowiedzi znawców tematu . Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 10(285), 157–169. https://doi.org/10.24917/20820909.10.15

Abstrakt

Abstract The Author concentrates herself on a role of literary works and reading thereof. In relation to the above, she presents positions of experts on the issue. She is also interested in required reading in the reformed primary school. Apart from theoretical inquiries, the considerations are based on the results of a survey which was carried out among a seven-grade pupils in 2018. Due to the gathered material, the Author pays attention to an analysis of the first survey question concerning the benefit from reading literary works/ required reading for pupils. The gathered material is rich which favours carrying out a wide analysis in the light of opinions of the experts on the issue as well as applicable ministerial documents.
https://doi.org/10.24917/20820909.10.15
pdf

Bibliografia

Barthes R., Lektury, red. M.P. Markowski, K. Kłosiński, przeł. E. Wieleżyńska i in., Warszawa 2001.
Biedrzycki K., Prywatny Polak szuka swojej tożsamości albo literackie zmagania ze światem nowoczesnym i ponowoczesnym. Szkic krytyczny o literaturze najnowszej, [w:] Szkolna lektura bliżej teraźniejszości, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2011.
Janus-Sitarz A., W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy. Inspiracje. Rekomendacje, Kraków 2016.
Konior-Węgrzynowa H., Czym jest czytanie, „Psychologia w szkole” 2010, nr 3.
Koryś I., Chymkowski R., Podstawowe wskaźniki, [w:] I. Koryś, D. Michalak, Z. Zasacka, R. Chymkowski, Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku, Warszawa 2018;
www. bn.org.pl/download/document/1529572435.pdf [dostęp: 24.09.2018].
Koziołek K., Dydaktyka regresywna, czyli czego trzeba się oduczyć, żeby uczyć lektury, „Polonistyka” 2014, nr 8.
Koziołek R., Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec 2016.
Łazarska D., Osoba ucznia w świadomości studentów polonistyki. O związku literaturoznawstwa z dydaktyką, Kraków 2015.
Markowski M.P., Humanistyka, literatura, egzystencja, [w:] Teoria, literatura, życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej, red. A. Legeżyńska, R. Nycz, Warszawa 2012. Markowski M.P., Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013.
Mikoś E., Lekcje empatii. Czytanie poezji dwudziestowiecznej w liceum. Literatura - psychologia - dydaktyka, Kraków 2009.
Mrożek S., Dziennik 1962-1969, t. 1, Kraków 2010.
Myrdzik B., O potrzebie kształtowania wrażliwości narracyjnej uczniów, [w:] Kultura - Język - Edukacja. Dialogi współczesności z tradycją, red. B. Gromadzka, D. Mrożek, J. Kaniewski, Poznań 2008.
Myrdzik B., Wpływ doświadczenia na proces lektury czytelnika. Refleksje dydaktyczne, [w:] Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.
Polakowski J., Badanie odbioru prozy artystycznej w aspekcie dydaktycznym. Zarys teorii badań, próby diagnozy, Kraków 1980.
Próchniak P., Figura sensu, „Polonistyka” 2013, nr 6.
Sobolewska J., Książka o czytaniu, Warszawa 2016.
Tokarczuk O., Czym jest dziś czytanie literatury? (ankieta), „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia literaturoznawcze” 2016, nr 5.
Uryga Z., Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Kraków 1996.
Uryga Z., Odbiór liryki w klasach maturalnych, Kraków 1982.
Vetulani J., Bez ograniczeń, jak rządzi nami mózg, Warszawa 2015.
Zasacka Z., Nie musi być nudne! Literatura piękna w szkole a uczniowskie motywacje czytelnicze, [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, red. E. Jaskółowa i inni, Katowice 2016.

Downloads

Download data is not yet available.