Spotkania z autorytetem na lekcjach języka polskiego w klasach IV–VI. Refleksje wokół serii „Nazywam się…”
pdf

Słowa kluczowe

autorytet-biografia-wielokulturowość-Inny / Obcy
literatura dla dzieci i młodzieży authority-biography-multiculturalism-Other/Stranger
literatura for children and adolescents

Jak cytować

Gajak-Toczek, M. (2018). Spotkania z autorytetem na lekcjach języka polskiego w klasach IV–VI. Refleksje wokół serii „Nazywam się…” . Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 9(259), 170–182. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/6988

Abstrakt

In the article the author presents, on selected examples, the possibilities of implementing axiological education in the context of books from the mentioned biographical series. A linguistic conversation about characters significant for the development of human civilization, acting as an authority, approximated to the young reader by the authors of the series, may concern many issues, such as: role and significance of a family home for shaping a man, school life, the possibility of creative participation of the individual in the process of changing the world (displaying personality traits that help in achieving success). The Polish language teacher also has the opportunity to consider issues related to the concepts of Other-Stranger, upbringing for peace and the implementation of memorization practices on the times of World War II. He teaches the art of interpreting various texts and indicates the possibilities of intersemiotic practices.
pdf

Bibliografia

Bibliografia podmiotowa
Alexandri F., Nazywam się… William Szekspir, przeł. A.M. Jęczmyk, Poznań 2006.
Bargalló E., Monreal V., Nazywam się… Pablo Picasso, przeł. A.M. Jęczmyk, Poznań 2007.
Cugota L., Roldán G., Nazywam się… Albert Einstein, przeł. A.M. Jęczmyk, Poznań 2006.
Cugota L., Vera L., Nazywam się… Maria Skłodowska-Curie, przeł. A.M. Jęczmyk, Poznań 2008.
Gil C., Gali M., Nazywam się… Matka Teresa z Kalkuty, przeł. A.M. Jęczmyk, Poznań 2007.
K. Schmidt, Jak wyhodować wychuchola, czyli jak nauczyć twórczości?, „Psychologia w Szkole” 2008, nr 2, s. 80.
Góra J.W., Talejko-Kwiatkowska L., Nazywam się… Faustyna Kowalska, Poznań 2012.
Góra J.W., Talejko-Kwiatkowska L., Nazywam się… Jan Paweł II, Poznań 2008.
Kusztelski B., Orliński B., Nazywam się… Mikołaj Kopernik, Poznań 2010.
Marti M., Gubianas V., Nazywam się… Antoine de Saint-Exupéry, przeł. A.M. Jęczmyk, Poznań 2006.
Marti M., Salomó X., Nazywam się… Wolfgang Amadeusz Mozart, przeł. A.M. Jęczmyk, Poznań 2007.
Martin C., Luciani R., Nazywam się… Vincent van Gogh, przeł. A.M. Jęczmyk, Poznań 2007.
Tello A., Nazywam się… Leonardo da Vinci, przeł. A.M. Jęczmyk, Poznań 2006.
Toro L., Cabassa M., Nazywam się… Mahatma Gandhi, przeł. A.M. Jęczmyk, Poznań 2008.
Zgorzelska A., Nazywam się… Fryderyk Chopin, Poznań 2010.
Bibliografia przedmiotowa
Bauman Z., Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków 2006.
Bliskie i dalekie cele edukacji UNESCO, przeł. I. Wojnar, Warszawa 1987.
Budrewicz Z., Kulturowe dziedzictwo „małych ojczyzn”, „Polonistyka” 1998, nr 5.
Czermińska M., Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.
Goćkowski J., Autorytet, [w:] Encyklopedia socjologii, red. Z. Bokszański, A. Kojder, t. 1, Warszawa 1998.
Harari Y. N., 21 lekcji na XXI wiek, przeł. M. Romanek, Kraków 2018.
Hasło: Autorytet, [w:] Encyklopedia PWN, strona internetowa: http://encyklopedia.pwn. pl/ szukaj/autorytet.html, [dostęp: 07.11.2018].
Kołakowski L., Mentzel Z., Czas ciekawy, czas niespokojny, cz. II, Kraków 2008.
Kruszyńska E., Ludzie z pasją, współczesne biografie dla młodego odbiorcy, [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – biografie, red. B. Olszewska, O. Pajączkowski, L. Urbańczyk, Opole 2015.
Lejeune Ph., Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, przeł. W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda, R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2007.
Lévinas E., Etyka i nieskończony, przeł. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1994.
Lévinas E., Trudna wolność, przeł. A. Kuryś, Gdynia 1991.
Łojek J., Biografie pisarzy w nauczaniu literatury, Warszawa 1985.
Nalaskowski A., Edukacja i twórczość – refleksja na przełomie wieków, [w:] Pedagogika w pokoju nauczycielskim, red. K. Kruszewski, Warszawa 2000.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, zał. nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 356).
„Polonistyka” 2018, nr 23.
Schmidt K., Jak wyhodować wychuchola, czyli jak nauczyć twórczości?, „Psychologia w Szkole” 2008, nr 2.
Trzebiński J., Osobowościowe warunki twórczości, [w:] Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, red. J. Reykowski, Warszawa 1976.
Waldenfels B., Podstawowe motywy fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek, Warszawa 2009.
Waldenfels B., Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek, Warszawa 2002.
Wądolny-Tatar K., Chopina portret wielokrotny. Literacki wizerunek kompozytora w rocznicowych publikacjach dla dzieci, [w:] Chopin w polskiej szkole i kulturze, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, R. Ławrowska, Kraków 2013.
Zabawa K., „Żywoty” artystów w książkach dla dzieci XXI wieku, [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – biografie, red. B. Olszewska, O. Pajączkowski, L. Urbańczyk, Opole 2015. Zamojska E., Inny jako Obcy. Imigranci w polskim dyskursie publicznym i edukacyjnym, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 28.

Downloads

Download data is not yet available.