Spotkania z autorytetem na lekcjach języka polskiego w klasach IV–VI. Refleksje wokół serii „Nazywam się…”
PDF

Słowa kluczowe

autorytet
biografia
wielokulturowość
Inny/Obcy
literatura dla dzieci i młodzieży authority
biography
multiculturalism
Other/Stranger
literature for children and adolescents

Jak cytować

Gajak-Toczek, M. (2019). Spotkania z autorytetem na lekcjach języka polskiego w klasach IV–VI. Refleksje wokół serii „Nazywam się…”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 10(285), 170–182. https://doi.org/10.24917/20820909.10.16

Abstrakt

brak
https://doi.org/10.24917/20820909.10.16
PDF

Bibliografia

Bauman Z., Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków 2006.
Bliskie i dalekie cele edukacji UNESCO, przeł. I. Wojnar, Warszawa 1987.
Budrewicz Z., Kulturowe dziedzictwo „małych ojczyzn”, „Polonistyka” 1998, nr 5.
Czermińska M., Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.
Goćkowski J., Autorytet, [w:] Encyklopedia socjologii, red. Z. Bokszański, A. Kojder, t. 1, Warszawa 1998.
Harari Y. N., 21 lekcji na XXI wiek, przeł. M. Romanek, Kraków 2018.
Hasło: Autorytet, [w:] Encyklopedia PWN, strona internetowa: http://encyklopedia.pwn.pl/ szukaj/autorytet.html, [dostęp: 07.11.2018].
Kołakowski L., Mentzel Z., Czas ciekawy, czas niespokojny, cz. II, Kraków 2008.
Kruszyńska E., Ludzie z pasją, współczesne biografie dla młodego odbiorcy, [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – biografie, red. B. Olszewska, O. Pajączkowski, L. Urbańczyk, Opole 2015.
Lejeune Ph., Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, przeł. W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda, R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2007.
Lévinas E., Etyka i nieskończony, przeł. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1994.
Lévinas E., Trudna wolność, przeł. A. Kuryś, Gdynia 1991.
Łojek J., Biografie pisarzy w nauczaniu literatury, Warszawa 1985.
Nalastkowski A., Edukacja i twórczość – refleksja na przełomie wieków, [w:] Pedagogika w pokoju nauczycielskim, red. K. Kruszewski, Warszawa 2000.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, zał. nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 356). „Polonistyka” 2018, nr 23.
Schmidt K., Jak wyhodować wychuchola, czyli jak nauczyć twórczości?, „Psychologia w Szkole” 2008, nr 2.
Trzebiński J., Osobowościowe warunki twórczości, [w:] Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, red. J. Reykowski, Warszawa 1976.
Waldenfels B., Podstawowe motywy fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek, Warszawa 2009.
Waldenfels B., Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek, Warszawa 2002.
Wądolny-Tatar K., Chopina portret wielokrotny. Literacki wizerunek kompozytora w rocznicowych publikacjach dla dzieci, [w:] Chopin w polskiej szkole i kulturze, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, R. Ławrowska, Kraków 2013.
Zabawa K., „Żywoty” artystów w książkach dla dzieci XXI wieku, [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – biografie, red. B. Olszewska, O. Pajączkowski, L. Urbańczyk, Opole 2015.
Zamojska E., Inny jako Obcy. Imigranci w polskim dyskursie publicznym i edukacyjnym, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 28.

Downloads

Download data is not yet available.