Статус романа у програмима основних и средњих школа
PDF

Słowa kluczowe

наставни програм
књижевни канон
лектира
допунска лектира
реформа
основна школа
средња школа syllabus
literary canon
reading list
supplementary readers
reform
primary school
secondary school

Jak cytować

Јаћимовић, С., & Хамовић, В. . (2020). Статус романа у програмима основних и средњих школа. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), 127–140. https://doi.org/10.24917/20820909.11.10

Abstrakt

У раду указујемо на статус романа у наставним плановима и програмима српског језика и књижевности у основном и средњошколском образовању у Републици Србији. У њему се разматрају неколики аспекти у погледу избора лектире за основну школу и указује на евентуалне мањкавости и пропусте наставног плана и програма. Анализирају се и измене имплементиране у наставним програмима овог наставног предмета као и отворене могућности у текућој реформи, али и извесна ограничења која се намећу пред тимовима стручњака задуженим за њено спровођење.

https://doi.org/10.24917/20820909.11.10
PDF

Bibliografia

Кљајић Н., „Авен и јазопас у Земљи Ваука“ Уроша Петровића у корпусу изборне лектире – пут ка канонизацији, „Детињство“ 2015, XLI, бр. 2.
Програм наставе и учења за пети разред основног образовања и васпитања, „Службени гласник РС”, бр. 15/18.

Програм наставе и учења за шести разред основног образовања и васпитања, „Службени гласник РС”, бр. 15/18.

Програм наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања, „Службени гласник РС”, бр. 15/18.

Програм наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања, „Службени гласник РС”, бр. 15/18.

Шкреб З., Питање наставе књижевности, [у:] Како предавати књижевност, прир. Александар Јовановић, Београд 1984.

https://zuov.gov.rs › nastavni-planovi-i-programi

Downloads

Download data is not yet available.