Interpretanty szkolnych lektur
PDF

Słowa kluczowe

interpretacja
czytanie
media

Jak cytować

Luchowska, W. (2020). Interpretanty szkolnych lektur. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 11(315), 238–240. Pobrano z https://didactica.up.krakow.pl/article/view/7740

Abstrakt

.

PDF

Bibliografia

Ślósarz A., Interpretanty lektur. Produkty medialnego przemysłu. Multimedialne moduły tematyczne jako dydaktyczny instrument, Kraków 2018

Downloads

Download data is not yet available.