[1]
Waligóra, J. 2015. Honor albo trzy pojedynki w "Lalce". Lekcja języka polskiego jako wycieczka antropologiczna. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. 4, 140 (mar. 2015), 187–207.