[1]
Gajak-Toczek, M. 2018. O kształtowaniu postaw patriotycznych na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej w świetle nowej "Podstawy programowej" (diagnoza). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. 9, 259 (grudz. 2018), 108–123.